Katastry nemovitostí

Díky své právní povaze jsou katastry nemovitostí velmi důležitým zdrojem informací.

Katastry nemovitostí usnadňují občanům, právníkům, státním orgánům, soukromým společnostem a dalším zúčastněným stranám provádět administrativní úkony související s nemovitostmi. Úřední údaje obsažené v katastru jsou přístupné (ve většině států EU) bankám, věřitelům, obchodním partnerům a spotřebitelům, což zvyšuje transparentnost a právní jistotu na trzích Evropské unie.

Více informací o katastrech nemovitostí na evropské úrovni a vnitrostátních katastrech nemovitostí naleznete na příslušných stránkách.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.