Reġistri tal-artijiet

Ir-reġistri tal-artijiet huma sors importanti ħafna ta' informazzjoni minħabba n-natura legali tagħhom.

Ir-Reġistri tal-artijiet jgħinu fil-faċilitazzjoni ta’ kompiti amministrattivi relatati mal-artijiet ta’ ċittadini, professjonisti legali, kumpaniji privati u partijiet interessati oħra. L-informazzjoni uffiċjali tar-reġistru hija aċċessibbli (f’maġġornaza ta’ pajjiżi tal-UE) għal banek, kredituri, sieħba fin-negozju u konsumaturi sabiex tittejjeb it-trasparenza u ċ-ċertezza legali fis-swieq tal-Unjoni Ewropea.

Jekk jogħġbok ikkonsulta s-subpaġni relevanti sabiex issib iktar informazzjoni dwar ir-reġistri tal-artijiet fuq livell Ewropew u fuq reġistri nazzjonali tal-artijiet.

L-aħħar aġġornament: 08/10/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.