Kadasters

Kadasters zijn een zeer belangrijke bron van informatie omdat zij rechtskracht hebben.

Kadasters vergemakkelijken de administratieve taken in verband met grondeigendom voor burgers, beoefenaars van juridische beroepen, overheden, particuliere ondernemingen en andere belanghebbenden. Het officiële register is (in de meeste EU-landen) toegankelijk voor banken, kredietverstrekkers, zakenpartners en consumenten, teneinde te zorgen voor een grotere transparantie en rechtszekerheid op de markten van de Europese Unie.

Raadpleeg de subpagina's over kadasters op Europees niveau en de nationale kadasters voor meer informatie.

Laatste update: 08/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.