Registre funciare

Registrele funciare reprezintă o sursă foarte importantă de informații, având în vedere natura juridică a acestora.

Registrele funciare contribuie la facilitarea problemelor administrative legate de domeniul funciar pe care le pot întâmpina cetățenii, membrii profesiilor juridice, autoritățile publice, întreprinderile private și alte părți interesate. Informațiile din registrele oficiale se află (în majoritatea statelor UE) la dispoziția băncilor, creditorilor, partenerilor de afaceri și consumatorilor, pentru a crește transparența și securitatea juridică pe piețele din Uniunea Europeană.

Pentru mai multe informații privind registrele funciare la nivel european# și registrele funciare naționale vă rugăm să consultați paginile secundare relevante.

Ultima actualizare: 08/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.