Zemljiške knjige

Zemljiške knjige so zaradi svoje pravne narave zelo pomemben vir informacij.

Zemljiške knjige državljanom, pravnim strokovnjakom, državnim organom, zasebnim podjetjem in drugim zainteresiranim stranem olajšajo izvajanje upravnih nalog, povezanih z zemljišči. Uradni register informacij je (v večini držav EU) na voljo bankam, upnikom, poslovnim partnerjem in potrošnikom, za čim boljšo preglednost in pravno varnost na trgih Evropske unije.

Na ustreznih podstraneh je več informacij o zemljiških knjigah na evropski ravni in nacionalnih zemljiških knjigah.

Zadnja posodobitev: 08/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.