Katastry nemovitostí na úrovni EU

V tomto oddílu jsou stručně popsána opatření přijatá ke zlepšení koordinace mezi katastry nemovitostí na evropské úrovni.

Co je to ELRA?

Evropské sdružení katastrálních úřadů (ELRA) je neziskové sdružení podle belgického práva, které sestává z 32 organizací zastupujících katastry nemovitostí 25 evropských zemí. Jeho primárním účelem je rozvoj a pochopení úlohy zápisu nemovitých věcí do katastru pro trhy s nemovitostmi a kapitálové trhy.

Co ELRA nabízí?

V souladu s rámcovou dohodou o partnerství se sítěmi na úrovni EU vyvíjí ELRA různé činnosti, jako je pořádání workshopů, které se zaměřují na diskusi o dopadu evropských právních předpisů na katastry nemovitostí a jejich zákazníky. ELRA zveřejňuje výsledky těchto činností jako soubor informačních přehledů na svých internetových stránkách. Jedním z hlavních úkolů tohoto sdružení je rovněž poskytovat odborné poradenství institucím EU v otázkách katastru nemovitostí.

Jako součást projektu IMOLA I vypracovalo sdružení ELRA elektronický vzor (European Land Registry Document, ELRD), který lze využít pro zobrazení informací z katastru nemovitostí z jakékoli země EU spolu s vysvětlujícím materiálem v různých jazycích. Sdružení ELRA rovněž vytvořilo vzdělávací kurzy zaměřené na lepší porozumění různým právním systémům v jednotlivých zemích EU.

IMOLA II je inovační navazující projekt. Jeho cílem je podpora účinného modelu referenčních informací se zaměřením na popisná metadata, aby bylo možné charakterizovat obsah informačních prvků v systému katastru nemovitostí. To by vedlo k jeho větší transparentnosti a přehlednosti. Cílem projektu IMOLA II je zlepšit srozumitelnost a interoperabilitu stávajících informací na internetu. Výstup bude navržen tak, aby odpovídal rozsahu nyní vyvíjeného projektu na propojení registrů nemovitostí (Land Registers Interconnection, LRI), čímž se zabezpečí interoperabilita údajů v systému znalostních organizací IMOLA (glosáře a tezaury). Jeho dostupnost bude zajištěna prostřednictvím oficiálního systému vyhledávání a vizualizace.

Dalším významným projektem ELRA byl projekt CROBECO (Cross Border e-Conveyancing) zaměřený na přeshraniční zápisy v zahraničních katastrech nemovitostí. Tento projekt obdržel finanční prostředky od Evropské komise. Jeho cílem bylo usnadnit fungování celoevropského trhu s nemovitostmi skrze podporu zahraničních zájemců o koupi (druhého) bydlení v EU.

Více informací naleznete na internetových stránkách ELRA.

ELRN

V rámci sdružení ELRA zřídili jeho členové v roce 2010 síť ELRN (Evropská síť katastrálních úřadů), která má sloužit k usnadnění jejich vzájemné spolupráce. V současné době se do sítě zapojilo 28 členů ELRA z 21 evropských zemí. Každá organizace určí registračního úředníka (úředníka katastru nemovitostí se specializací na oblast vlastnických práv a evidenci nemovitostí), který bude kontaktní osobou sítě.

V rámci sítě ELRN byly vytvořeny nástroje na usnadnění přístupu k jejím službám na evropské úrovni. Od roku 2012 ELRN rovněž vydala soubor devíti informačních přehledů, v nichž se vysvětlují různá témata.

Více informací naleznete na internetových stránkách ELRN.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.