Kiinteistörekisterit EU:n tasolla

Tässä esitellään lyhyesti toimia, joilla parannetaan kiinteistörekisterien välistä koordinointia Euroopan tasolla

Mikä on ELRA?

Euroopan kiinteistörekisteriyhdistys (ELRA) on Belgian lainsäädännön mukainen voittoa tavoittelematon yhdistys. Sillä on jäseninä 32 organisaatiota, jotka edustavat 25:tä Euroopan maata. Sen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää kiinteistörekisterin roolia ja sen tuntemusta kiinteistö- ja pääomamarkkinoilla.

Mitä ELRA tarjoaa?

ELRA käyttää (EU-tason verkostojen kumppanuutta koskevan puitesopimuksen mukaisesti) erilaisia toimintatapoja, kuten työryhmiä, joissa keskustellaan EU:n oikeuden vaikutuksesta kiinteistörekistereihin ja niiden asiakkaisiin. ELRA julkaisee toimintansa tulokset tietosivujen muodossa verkkosivustollaan. ELRAn tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös asiantuntijaneuvonnan tarjoaminen EU:n toimielimille kiinteistörekistereihin liittyvissä kysymyksissä.

ELRA on kehittänyt osana IMOLA I ‑hanketta sähköisen kiinteistörekisteriotteen (European Land Registry Document, ELRD), jonka avulla voi esittää missä tahansa EU-maassa olevia kiinteistörekisteritietoja ja selityksiä eri kielillä. ELRA on myös laatinut koulutusta, joka auttaa ymmärtämään oikeusjärjestelmien välisiä eroja eri EU-maissa.

IMOLA II on innovatiivinen jatkohanke. Sen tavoitteena on edistää kuvaileviin metatietoihin keskittyvien viitetietojen mallia kiinteistörekisterijärjestelmässä olevien informaatio-objektien sisällön luonnehtimisessa. Näin rekisteristä saataisiin läpinäkyvämpi ja helpommin ymmärrettävä. IMOLA II ‑hankkeen tavoitteena on selkeyttää nykyisiä verkkotietoja ja parantaa niiden yhteentoimivuutta. Tuotos mukautetaan sopimaan parhaillaan kehiteltävänä olevaan hankkeeseen, kiinteistörekisterijärjestelmään (Land Registers Interconnection, LRI), ja varmistetaan yhteentoimivuus IMOLA:n tiedonorganisointijärjestelmän (Knowledge Organisation System) sana- ja hakusanaluetteloiden kanssa. Sitä voi käyttää haku- ja visualisointijärjestelmän kautta.

Toinen merkittävä ELRA-hanke oli rajatylittävää sähköistä kiinteistöjärjestelyä koskeva CROBECO-hanke (Cross Border e-Conveyancing). Siinä oli kyse ulkomailta hankittujen kiinteistöjen rekisteröimisestä ulkomaiseen kiinteistörekisteriin kotimaisen kiinteistörekisterin välityksellä. Hanke sai tukea Euroopan komissiolta. Hankkeen tarkoituksena oli edistää Euroopan kiinteistömarkkinoiden toimintaa auttamalla (toisen) asunnon ostajia EU:ssa.

Lisätietoja löytyy ELRA-verkkosivustolta.

Euroopan kiinteistörekisteriverkosto eli ELRN

ELRAn jäsenet perustivat vuonna 2010 Euroopan kiinteistörekisteriverkoston (European Land Registry Network, ELRN). Verkoston tavoitteena on helpottaa ELRAn jäsenten keskinäistä yhteistyötä. ELRN-verkostoon on liittynyt jo 28 ELRAn jäsentä 21:stä Euroopan maasta. Kukin organisaatio nimittää rekisterinpitäjän, joka on erikoistunut omistusoikeuksiin ja maan rekisteröintiin ja toimii verkoston yhteyspisteenä.

ELRN on kehittänyt välineitä, joilla helpotetaan niiden palvelujen saatavuutta Euroopan tasolla. Se on julkaissut 9 tietosivua eri aiheista vuodesta 2012 alkaen.

Lisätietoja löytyy ELRN-verkkosivustolta.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.