Zemljišne knjige na razini EU-a

U ovom su odjeljku ukratko predstavljene mjere poduzete radi bolje koordinacije među zemljišnim knjigama u Europi.

Što je ELRA?

Europska udruga zemljišnih knjiga (ELRA) neprofitno je udruženje u skladu s belgijskim zakonima koje se sastoji od 32 organizacije koje predstavljaju zemljišne knjige 25 europskih zemalja. Njezina je glavna svrha razvoj i razumijevanje uloge zemljišnih knjiga na tržištu nekretnina i kapitala.

Što ELRA nudi?

U skladu sa Sporazumom o partnerstvu s mrežama na razini EU-a, ELRA razvija razne aktivnosti, kao što su radionice na kojima se raspravlja o učinku europskih propisa na zemljišne knjige i njihove korisnike. ELRA na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate tih aktivnosti u obliku zbirke informativnih članaka. Među glavnim je ulogama ELRA-e i stručno savjetovanje institucija EU-a o pitanjima zemljišnih knjiga.

ELRA je u okviru projekta IMOLA I razvila elektronički predložak (European Land Registry Document ili ELRD) za prikazivanje informacija iz zemljišnih knjiga svih zemalja EU-a uz objašnjenja na raznim jezicima. ELRA je organizirala i tečajeve u cilju boljeg razumijevanja različitih pravnih sustava raznih zemalja EU-a.

IMOLA II inovativni je popratni projekt. Cilj mu je promicati učinkovit model referentnih informacija usmjeren na opisne metapodatke radi opisivanja sadržaja pojedinih informacija u zemljišnoknjižnom sustavu. Na taj bi način informacije bile transparentnije i lakše razumljive. U okviru projekta IMOLA II postojeće se informacije na mreži žele učiniti jasnijima i interoperabilnijima. Rezultat će se oblikovati tako da odgovara području primjene projekta povezivanja zemljišnih knjiga (Land Registers Interconnection – LRI) koji je trenutačno u razvoju, čime će se osigurati interoperabilnost podataka pohranjenih u sadržajnom sustavu (Knowledge Organisation System) projekta IMOLA (glosari i pojmovnici). Moći će mu se pristupiti s pomoću službenog sustava za prikaz i vizualizaciju.

Drugi je važan projekt udruge ELRA bio CROBECO (Cross Border e-Conveyancing) usmjeren na prekogranični upis u strane zemljišne knjige. Za projekt su izdvojena financijska sredstva Europske komisije te mu je cilj bio učiniti paneuropsko tržište nekretnina jednostavnijim pružanjem potpore stranim kupcima (druge) nekretnine u EU-u.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama udruge ELRA.

ELRN

ELRN (Europsku mrežu zemljišnih knjiga) uspostavili su članovi udruge ELRA 2010. u cilju lakše međusobne suradnje. Trenutačno se mreži pridružilo 28 članova udruge ELRA iz 21 europske zemlje. Svaka organizacija imenuje voditelja registra (zemljišnoknjižnog stručnjaka za imovinska prava i upis u zemljišne knjige) svojom kontaktnom točkom za mrežu.

Mreža ELRN uspostavila je alate za lakši pristup svojim uslugama na europskoj razini. Od 2012. izradila je i skup od devet informativnih članaka u kojima su razložene razne teme.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama ELRN-a.

Posljednji put ažurirano: 09/07/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.