Žemės registrai (ES lygmuo)

Šiame skyriuje trumpai aptariami veiksmai, kurių imtasi siekiant pagerinti žemės registrų koordinavimą Europos lygmeniu.

Kas yra ELRA?

Europos žemės registrų asociacija (ELRA) pagal Belgijos teisę yra ne pelno asociacija, sudaryta iš 32 organizacijų, atstovaujančių 25 Europos šalių žemės registrams. Pagrindinis jos tikslas – žemės registravimo procedūrų tobulinimas ir informavimas apie jų svarbą nekilnojamojo turto ir kapitalo rinkose.

Kokią informaciją galima rasti ELRA?

Pagal partnerystės pagrindų susitarimą su ES lygmens tinklais ELRA organizuoja įvairias renginius, pavyzdžiui, seminarus, kuriuose aptariamas Europos reglamentų poveikis žemės registrams ir jų klientams. ELRA savo svetainėje skelbia šios veiklos rezultatus, pateikiamus faktų suvestinėse. Viena iš pagrindinių ELRA funkcijų taip pat yra teikti ekspertų konsultacijas ES institucijoms žemės registrų klausimais.

Pagal projektą IMOLA I ELRA sukūrė elektroninį šabloną (Europos žemės registro dokumentą arba ELRD (angl. European Land Registry Document)), kuris gali būti naudojamas siekiant gauti bet kurios ES šalies informaciją apie žemės registrą ir aiškinamąją medžiagą įvairiomis kalbomis. ELRA taip pat parengė mokymo kursus, skirtus pagerinti supratimą apie įvairių ES šalių skirtingas teisines sistemas.

IMOLA II yra novatoriškas tolesnių veiksmų projektas. Jo tikslas – skatinti naudoti veiksmingą bazinės informacijos šabloną, pagrįstą aprašomaisiais duomenimis, siekiant apibūdinti informacijos objektų turinį žemės registrų sistemoje. Dėl to ši informacija taptų skaidresnė ir suprantamesnė. IMOLA II tikslas – padaryti esamą interneto informaciją aiškesnę ir sąveikesnę. Šie veiklos rezultatai bus sukurti taip, kad jie atitiktų šiuo metu rengiamo Žemės registrų sąveikos projekto (LRI) (angl. Land Registers Interconnection project) taikymo sritį, užtikrinant duomenų, saugomų IMOLA žinių organizavimo sistemoje (specialių terminų žodynėliai ir tezaurai), sąveikumą. Duomenys bus prieinami per oficialią paieškos ir vizualizavimo sistemą.

Kitas svarbus ELRA projektas buvo CROBECO (angl. Cross Border e-Conveyancing), skirtas tarpvalstybiniam registravimui užsienio žemės registruose. Projektą finansavo Europos Komisija. Šio projekto tikslas – sudaryti geresnes sąlygas visos Europos nekilnojamojo turto rinkoje suteikiant paramą užsieniečiams, įsigyjantiems ES (antrą) būstą.

Daugiau informacijos rasite ELRA svetainėje.

ELRN

2010 m. ELRA sistemos nariai sukūrė jos atšaką ELRN (Europos žemės registrų tinklą, angl. European Land Registry Network), skirtą palengvinti ELRA narių tarpusavio bendradarbiavimą. Šiuo metu prie tinklo prisijungę 28 ELRA nariai iš 21 Europos šalies. Kiekviena organizacija paskiria tinklo kontaktiniu asmeniu registratorių (žemės registro tarnautoją, kuris gerai išmano teises į žemę ir žemės registravimą).

ELRN sukūrė priemones, palengvinančias jų teikiamų paslaugų prieinamumą Europos lygmeniu. Nuo 2012 m. jis taip pat paskelbė devynias informacijos suvestines, kuriose atsakoma į įvairius klausimus.

Daugiau informacijos rasite ELRN svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.