Katastry nemovitostí v zemích EU

Česko

V tomto oddílu naleznete přehled úpravy katastru nemovitostí České republiky.

Obsah zajišťuje
Česko

Jaké informace nabízí český katastr nemovitostí?

Český katastr nemovitostí obsahuje faktické i právní informace o nemovitostech. V evidenci katastru nemovitostí naleznete katastrální mapy i informace o vlastnících nemovitostí.

Evidence je ve vlastnictví a správě Českého úřadu katastrálního a zeměměřického, který je nezávislou státní institucí.

Je přístup do českého katastru nemovitostí zdarma?

Prohlížení a vyhledávání v mapách a základní informace o nemovitostech včetně jména a adresy vlastníka na internetu jsou bezplatné.

Poplatky se platí za úřední výpis poskytovaný buď v papírové podobě nebo elektronicky dálkovým přístupem, který obsahuje všechny informace o právních vztazích k nemovitosti, poplatek se může lišit podle rozsahu výpisu, obvykle je to 100 Kč.

Vyhledávání v českém katastru nemovitostí

Český katastr nemovitostí je vybaven pokročilou aplikací pro online vyhledávání informací.

Historie českého katastru nemovitostí

Elektronický informační systém se používá od roku 2001.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.