Katastry nemovitostí v zemích EU

Dánsko

Tato část poskytuje přehled informací o katastru nemovitostí Dánska.

Obsah zajišťuje
Dánsko

Jaké informace nabízí dánský katastr nemovitostí?

Dánský katastr nemovitostí je přístupný on-line (k dispozici pouze v dánštině). Pro další podrobnosti o přístupu, platbě a vyhledávání prosím navštivte internetovou stránku katastru. 

Dánský katastr nemovitostí lze kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese: tinglysning@domstol.dk

Je přístup do dánského katastru nemovitostí zdarma?

Viz internetová stránka katastru.

Jak vyhledávat v dánském katastru nemovitostí

Viz internetová stránka katastru.

Historie dánského katastru nemovitostí

Viz internetová stránka katastru.

Poslední aktualizace: 04/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.