V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Katastry nemovitostí v zemích EU

Anglie a Wales

Tento oddíl obsahuje úvodní informace o katastru nemovitostí v Anglii a Walesu.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Jaké informace nabízí katastr nemovitostí v Anglii a Walesu?

Registrujeme vlastnictví pozemků a nemovitostí v Anglii a Walesu. Naše vize je: „Záruka a ochrana vašich pozemkových a vlastnických práv“.

Naše hodnoty jsou:

  • poskytujeme jistotu
  • jsme bezúhonní
  • stimulujeme inovace
  • jsme profesionální.

Klíčová funkce katastrálního úřadu spočívá v tom, že poskytuje nezbytnou jistotu a důvěryhodnost na trhu s nemovitostmi, jelikož v katastru je registrován nemovitý majetek z celé Anglie a Walesu v hodnotě více než 4 biliony GBP, včetně hypoték v hodnotě více než 1 bilion GBP. Katastrální úřad spravuje katastr již po více než 150 let a jeho účinnost se neustále zvyšuje, což lze doložit tím, že 99 % informací a 73 % registračních služeb je poskytováno on-line. Jsme na cestě transformace v plně digitalizovaný katastr, který bude představovat moderní digitální platformu pro pozemky a nemovitosti podporující katastr a zajišťující moderní, účinné služby pro zákazníky.

Je nahlížení do katastru nemovitostí Anglie a Walesu zdarma?

Každá služba je zpoplatněna. Za on-line přístup se neplatí a většina on-line služeb je levnější než poštovní služby.

Jak vyhledávat v katastru nemovitostí Anglie a Walesu

On-line přístup:

Služby Business e-Services („e-služby pro podniky“) umožňují podnikům podávat žádosti o registraci pozemků a nemovitostí nebo vyhledávat v lokalizačních mapách on-line. Uživatelé těchto elektronických služeb mohou také zdarma využít naše vyhledávání v mapách (MapSearch), které umožňuje okamžitě:

  • zkontrolovat, zda jsou určité pozemky a nemovitosti v Anglii nebo Walesu jsou zapsány
  • získat čísla listů vlastnictví
  • zjistit, jaký je vlastnický vztah (freehold nebo leasehold).

Zákazníci služeb Business e-Services musí splnit podmínky používání, zaregistrovat se jako uživatelé a mít variabilní přímý debetní účet u banky nebo stavebního družstva ve Spojeném království.Přihlášení k Business e-Services.

Služba Find a Property („vyhledávání nemovitosti“) je určena pro veřejnost, avšak mohou ji využívat i drobní podnikatelé. Umožňuje pomocí adresy vyhledávat vlastníka pozemku či majetku, zjistit, kam sahají jejich obecné hranice a zda jsou ohroženy povodněmi. Je nutné se zaregistrovat jako uživatelé a platit kreditní nebo debetní kartou. Přihlášení ke službě Find a Property.

Výpisy z katastru a z pozemkových map získané prostřednictvím služeb Business e-Services jsou „úředními výpisy“, a jsou proto přípustné jako důkaz u soudu. Vyhledávání MapSearch neobsahuje ustanovení o odškodnění za poskytnuté informace.

Výpisy z katastru a z pozemkových map získané prostřednictvím služby Find a Property nejsou úředními výpisy.

Poštovní přístup:

O úřední výpisy z katastru a z pozemkových map lze požádat poštou použitím formulářů OC1 (pro katastr) a OC2 (pro dokumenty). Tyto formuláře poskytuje katastrální úřad zdarma poštou nebo on-line. Úřední výpisy jsou přípustné jako důkaz u soudu.

Pokud nemůžete nalézt informace o nemovitosti on-line, můžete rovněž poštou zaslat „search of the index map“ (formulář SIM), abyste získali informace, zda je pozemek zapsán, a případně získali číslo listu vlastnictví, pokud ano. Za tuto službu se platí poplatek podle nařízení o poplatcích katastrálního úřadu.

V rejstřících věcných břemen (Land Charge registers) lze vyhledávat za pomoci poštovního styku nebo elektronicky prostřednictvím služby Business e-Services a formuláře K15 nebo (pouze pro záznamy o úpadku) K16.

Poslední aktualizace: 25/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.