Katastry nemovitostí v zemích EU

Finsko

Tento oddíl přináší informace o finském katastru nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Finsko

Jaké informace nabízí finský katastr nemovitostí?

Finský katastr nemovitostí vlastní a spravuje Státní geodetický úřad.

Katastr eviduje jak právní skutečnosti týkající se nemovitostí, jako je právní režim, tak i faktické skutečnosti, jako je jméno majitele nemovitosti. Státní informační systém katastru obsahuje veškeré informace zapsané do finského katastru nemovitostí a pozemkové knihy, ve kterých jsou rovněž zaznamenané vlastnické právo, zástavy a ostatní břemena.

Katastrální mapy zajišťuje finský státní geodetický úřad, přičemž 86 obcí spravuje rejstříky katastrálních map pro oblasti, které pokrývají jejich obecní plány. Za správu katastru nemovitostí jsou do 31. prosince 2009 odpovědné okresní soudy, od 1. ledna 2010 tato odpovědnost přechází na Finský státní geodetický úřad. Systém využívají všichni ti, kdo pravidelně potřebují aktuální údaje z katastru nemovitostí, jako jsou banky, různé úřady, realitní agenti a notáři.

Je přístup do finského katastru nemovitostí zdarma?

Ne, přístup není zdarma.

Jak vyhledávat ve finském katastru nemovitostí

Dostupné způsoby vyhledávání

Vyhledávání podle map, podle identifikačního kódu nebo jména, adresy, správní jednotky (obec, předměstí/městská čtvrť) a podle identifikačního kódu podniku.

Dostupné informace

Můžete nalézt informace o:

 • vlastnictví
 • právním titulu
 • hypotékách a zatížení
 • držbě v nájmu
 • věcných břemenech a služebnostech
 • geodetické informace.

Přidělené charakteristiky zapsané jednotky, zapsaný vlastník a adresa vlastníka, případná omezení práva držby, dále pak vlastnicí zapsaných částečných převodů, hypotéky, věcná břemena a služebnosti zatěžující jednotku, zapsaná držba v nájmu.

Dostupné produkty

 • výpis z katastru nemovitostí
 • potvrzení o vlastnickém právu
 • potvrzení o hypotékách a břemenech
 • potvrzení o držbě v nájmu
 • výpis převodu části a různé tisky map.

Uživatelé jsou poučeni, jakým způsobem mohou v katastru vyhledávat (např. podle adresy nemovitosti).

Historie finského katastru nemovitostí

Katastr nemovitost je spravován od roku 1700.

Související odkazy

Finský státní geodetický úřad , webové stránky EULIS

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.