Katastry nemovitostí v zemích EU

Irsko

V této části naleznete přehled o irském katastru nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Irsko

Jaké informace nabízí katastr nemovitostí v Irsku?

Irský katastr nemovitostí (Irish Land Register) je provozován a veden irským úřadem pro zápis nemovitostí (Property Registration Authority – PRA), orgánem, který je ze zákona zodpovědný za registraci nemovitostí v Irsku.

V irském katastru nemovitostí lze nalézt právní i faktické údaje.

Každý zápis vlastnického práva je rozdělen do tří částí.

 1. Část 1 popisuje geografické umístění nemovitosti prostřednictvím odkazu na digitální mapu a typ vlastnictví (absolutní vlastnictví nemovitosti nebo nájem nemovitého majetku se závazkem).
 2. Část 2 obsahuje jména a adresy registrovaných vlastníků a povahu právního titulu.
 3. V části 3 jsou uvedena právní břemena (hypotéky, právo cesty atd.), kterými je nemovitost zatížena.

Je přístup do irského katastru nemovitostí zdarma?

Irský katastr nemovitostí je „veřejně přístupným“ rejstříkem. Pro využívání služby tudíž neexistuje žádné omezení a Úřad pro registraci nemovitostí (PRA) neúčtuje za přístup do registru žádné poplatky.

Poplatky jsou však účtovány za skutečné využívání služby – jejich výše je uvedena v platné vyhlášce o zákonných poplatcích. Poplatky lze uhradit elektronicky nebo v hotovosti.

Služba předplatného irského katastru nemovitostí vyžaduje:

 • Předplacený účet s kladným zůstatkem
 • Přidělené uživatelské ID a heslo
 • Konfiguraci příslušného zabezpečeného přístupu.

V současné době lze služby předplatného irského katastru nemovitostí objednat přímo u Úřadu pro registraci nemovitostí nebo prostřednictvím řady soukromých poskytovatelů zprostředkovatelských služeb.

V současnosti existuje více než 14 000 předplacených uživatelů irského katastru nemovitostí a každoročně je prostřednictvím online služby uskutečněno více než 3 miliony transakcí.

Jak vyhledávat v irském katastru nemovitostí

V irském katastru nemovitostí lze vyhledávat mnoha způsoby včetně:

 • Úředního čísla vlastnictví
 • Poštovní adresy nemovitosti
 • Prohledáváním online mapy
 • Výběrem mapové oblasti
 • Zadáním mapových souřadnic

Historie irského katastru nemovitostí

Současný systém registrace nemovitostí, který je v Irsku provozován, vznikl v roce 1892. Systém, který vychází z „veřejně přístupného“ a státem garantovaného rejstříku, byl vytvořen za účelem postupného nahrazení systému registrace právních listin (registration of deeds system), který byl v provozu od roku 1707.

Související odkazy

Informační služby katastru nemovitostí, Portál irské vlády, Úřad pro zápisy nemovitostí v Irsku, Online služby z irského katastru nemovitostí

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.