Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Itálie

V tomto oddílu naleznete přehled o italském katastru nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Itálie

Jaké informace nabízí italský katastr nemovitostí?

Italské katastry nemovitostí vede Agenzia del Territorio, nezisková veřejná instituce, která působí pod dohledem ministerstva hospodářství a financí a vykonává také katastrální (majetkové) funkce.

Katastry poskytují informace o právních titulech převodu/přechodu vlastnictví a jiných pozemkových práv a také vzniku a zániku hypotečních práv.

Kromě toho vedou autonomní provincie Trento a Bolzano svůj vlastní katastr. Ten poskytuje převážně katastrální (majetkové) informace.

Je přístup do italského katastru nemovitostí zdarma?

Přístup do katastru je zpoplatněn. Pro on-line přístup je proto třeba se nejprve zaregistrovat u on-line finančních služeb Poste Italiane (italský poštovní systém).

Katastr provincie Trento a Bolzano je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Jak vyhledávat v italském katastru nemovitostí

Informace vedené v katastrech nemovitostí jsou uspořádány podle subjektu (fyzická nebo právnická osoba). Informace můžete vyhledávat podle osoby, nemovitosti nebo listu vlastnictví.

Historie italského katastru nemovitostí

Automatizace informací zapsaných v katastrech nemovitostí pomocí počítačových systémů začala v roce 1986. Následovala podstatná reorganizace ministerstva financí; italský katastr a pozemkové knihy byly integrovány do jedné správy a elektronický převod začal v roce 1995. Poslední celková reforma finanční správy vytvořila čtyři autonomní daňové úřady (včetně úřadů Agenzia del Territorio, které působí od 1. ledna 2001). Automatizace služeb počítačem postoupila dál a jejím výsledkem je stávající elektronický informační systém, který byl spuštěn na začátku roku 2007.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.