Katastry nemovitostí v zemích EU

Litva

Tato část poskytuje přehled informací o katastru nemovitostí Litvy.

Obsah zajišťuje
Litva

Jaké informace nabízí litevský katastr nemovitostí?

V katastru nemovitostí Litvy (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) lze vyhledávat nemovitosti – včetně pozemků, budov a samostatných objektů. Dostupné jsou jak faktické, tak právní údaje.

Věcné údaje o nemovitosti zahrnují tyto druhy informací:

 • plocha
 • výška
 • objem
 • rok výstavby
 • jméno vlastníka

Právní údaje o nemovitosti zahrnují:

 • dohody o spoluvlastnictví
 • soudní rozhodnutí
 • služebnosti a věcná břemena
 • hypotéky

Rejstřík je veden státním podnikem Rejstříkové centrum (Registrų centras) a dohlíží na něj Ministerstvo spravedlnosti.

Více informací lze nalézt na internetových stránkách Správce katastru nemovitostí Litvy (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) a katastru nemovitostí (Nekilnojamojo turto registras).

Je přístup do katastru nemovitostí Litvy zdarma?

Údaje v katastru nemovitostí jsou dostupné pouze za poplatek.

Jak vyhledávat v katastru nemovitostí Litvy

V katastru lze vyhledávat tyto údaje:

 • adresa nemovitosti
 • jedinečné číslo nemovitosti
 • kód právnické osoby (vlastníka)
 • osobní kód fyzické osoby (vlastníka). Vyhledávání podle osobního kódu fyzické osoby (vlastníka) je omezené.

Historie katastru nemovitostí Litvy

Katastr jako takový byl zřízen v roce 1998, ale údaje v něm obsažené jsou shromažďovány už od roku 1958.

Související odkazy

Státník podnik Rejstříkové centrum (valstybės įmonė Registrų centras)

Evropská pozemková informační služba (Europos žemės informacijos tarnyba)

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.