Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Lucembursko

Tento oddíl portálu přináší základní informace o lucemburském katastru nemovitostí. Elektronická verze katastru nemovitostí dosud neexistuje.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Jaké informace nabízí lucemburský katastr nemovitostí?

Lucemburský katastr nemovitostí vlastní a spravuje Úřad katastru nemovitostí a topografie státu Lucembursko.

Katastr poskytuje tyto druhy informací:

  1. Katastrální mapu;
  2. Databázi obsahující alfanumerické informace o:
  • pozemcích,
  • majitelích,
  • využívání půdy,
  • oblasti.

Informace jsou dostupné v lucemburštině, francouzštině a němčině.

Je přístup do lucemburského katastru nemovitostí zdarma?

Elektronická verze katastru nemovitostí předně dosud neexistuje. Přístup k tištěné verzi je zpoplatněn.

Historie lucemburského katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí byl založen v roce 1820.

Poslední aktualizace: 10/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.