V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Severní Irsko

V této části naleznete přehled o katastru nemovitostí Severního Irska.

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Jaké informace nabízí katastr nemovitostí Severního Irska?

Nemovitostní služby Severního Irska (Land and Property Services Northern Ireland) poskytují statické (neměnné) informace o pravidlech, předpisech a směrnicích, kterými se řídí fungování různých katastrů.

LandWeb Direct (Služba poskytující přímý přístup pro zákazníky)

Služba poskytuje:

  • Možnost vyhledávání
  • Jméno či název vlastníka a břemena, kterými je nemovitost zatížena
  • Funkci umožňující stažení a vytištění informací vedených v katastru.

Je přístup do katastru nemovitostí Severního Irska zdarma?

Ano, přístup ke statickému obsahu je zdarma. Uživatelé, kteří chtějí mít přístup k možnosti vyhledávání, se musí pro službu zaregistrovat a jsou ve většině případů povinni uhradit poplatek.

Jak vyhledávat v katastru nemovitostí Severního Irska?

Vyhledávací funkce umožňují přístup k mapám s údaji o vlastnickém právu, rozsahu vlastnického práva a dokumentaci k vlastnickému právu. Tato databáze zahrnuje jména či názvy vlastníků a veškerá břemena, kterými je nemovitost zatížena.

Pomocí funkce elektronické registrace lze vyplňovat různé registrační formuláře, spočítat poplatky a předávat informace elektronicky.

Historie katastru nemovitostí Severního Irska

Katastr nemovitostí vznikl v roce 1891 a před tímto datem bylo vlastnictví půdy zaznamenáno v rejstříku pozemkových listin, který vznikl v roce 1706. V rámci nemovitostních služeb se spravují tři rejstříky: katastr nemovitostí, rejstřík listin a rejstřík zákonných břemen.

Odkazy

Nemovitostní služby Severního Irska

Informační služba Evropského pozemkového katastru

Poslední aktualizace: 25/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.