Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Polsko

V této části byl všeobecně představen polský katastr nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Polsko

Jaké možnosti nabízí polský katastr nemovitostí?

Polský katastr nemovitostí (registr pozemkových knih) je veden na základě zákona o katastru nemovitostí a hypotéce.

V souladu se zákonem je katastr nemovitostí veden s cílem stanovit právní stav nemovitosti. Je z něj možné získat mj. tyto informace:

  • označení nemovitosti (včetně označení pozemků, jež jsou součástí nemovitosti),
  • údaje o majiteli (majitelích) nemovitosti nebo poživateli,
  • informace o věcných právech jiných osob ve vztahu k nemovitosti,
  • druh a výše hypoték, kterými je nemovitost zatížena.

Katastr nemovitostí je veřejný a může do něj nahlížet každý. Od června 2010 je možné si katastr nemovitostí prohlížet na internetu po uvedení čísla pozemkové knihy.

Navíc může každý získat výpis z katastru nemovitostí nebo potvrzení o uzavření pozemkové knihy.

Je přístup do katastru nemovitostí zdarma?

Katastr nemovitostí si lze prohlížet bezplatně.

Za vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo potvrzení o uzavření pozemkové knihy se vybírá poplatek.

Poslední aktualizace: 18/09/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.