Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Polsko

V této části byl všeobecně představen polský katastr nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Polsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké možnosti nabízí polský katastr nemovitostí?

Polský katastr nemovitostí (registr pozemkových knih) je veden na základě zákona o katastru nemovitostí a hypotéce.

V souladu se zákonem je katastr nemovitostí veden s cílem stanovit právní stav nemovitosti. Je z něj možné získat mj. tyto informace:

  • označení nemovitosti (včetně označení pozemků, jež jsou součástí nemovitosti),
  • údaje o majiteli (majitelích) nemovitosti nebo poživateli,
  • informace o věcných právech jiných osob ve vztahu k nemovitosti,
  • druh a výše hypoték, kterými je nemovitost zatížena.

Katastr nemovitostí je veřejný a může do něj nahlížet každý. Od června 2010 je možné si katastr nemovitostí prohlížet na internetu po uvedení čísla pozemkové knihy.

Navíc může každý získat výpis z katastru nemovitostí nebo potvrzení o uzavření pozemkové knihy.

Je přístup do katastru nemovitostí zdarma?

Katastr nemovitostí si lze prohlížet bezplatně.

Za vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo potvrzení o uzavření pozemkové knihy se vybírá poplatek.

Poslední aktualizace: 07/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.