Katastry nemovitostí v zemích EU

Švédsko

V této části naleznete přehled švédského katastru nemovitostí, který má pět integrovaných částí.

Obsah zajišťuje
Švédsko

Co nabízí švédský katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí, který se skládá z několika různých částí, je celostátní rejstřík sloužící k několika účelům. Poskytuje informace o:

 • nemovitých věcech a vlastnických podílech
 • správních jednotkách
 • adresách
 • geometrických rozměrech nemovitostí – katastrálních mapách
 • vlastnictví
 • zatíženích a zápisech
 • hypotékách
 • věcných břemenech a služebnostech
 • územních a jiných plánech a nařízeních
 • historických monumentech
 • pozemkových hranicích atd.
 • věcných právech
 • archivech
 • budovách
 • informacích o dani z nemovitosti
 • atd.

Katastr nemovitostí spravuje Lantmäteriet (Švédský zeměměřičský úřad).

Je přístup do katastru nemovitostí bezplatný?

Za informace poskytnuté při osobní návštěvě nebo během telefonického hovoru se neplatí. O informace lze požádat také na základě zásady transparentnosti. Elektronický přístup do rejstříku je zpoplatněn, vyjma služby Min fastighet (Moje nemovitost), která je zdarma.

Jak vyhledávat v katastru nemovitostí

Řada elektronických vyhledávacích služeb je k dispozici přímo na webových stránkách zeměměřičského úřadu nebo prostřednictvím Lantmäteriets återförsäljare (prodejci produktů Zeměměřičského úřadu, uvedení na internetových stránkách úřadu). Většina služeb je k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Služby jsou poskytovány přímo a online, nebo s pozdějším zpracováním Internetové stránky Zeměměřičského úřadu nabízí i službu

 • Moje nemovitost: obsahuje podrobné informace. Služba je k dispozici pouze vlastníkovi nemovitosti.

Historie švédského katastru nemovitostí

Elektronický rejstřík se začal vytvářet v 70. letech 20. století a uložení všech informací bylo dokončeno v roce 1995. Technické prostředí a do jisté míry i obsah katastru nemovitostí se postupně vyvíjely, stejně jako způsoby nahlížení do něj. Pro katastr nemovitostí se plánuje zavedení zcela nové technologické platformy. Tato práce již byla zahájena a bude pokračovat i v následujících letech.

Odkazy

Internetové stránky Švédského zeměměřičského úřadu v angličtině

Poslední aktualizace: 30/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.