Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: švédština
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Švédsko

Tato část poskytuje stručné informace o švédském Rejstříku nemovitého majetku, který se skládá z pěti integrovaných složek, včetně katastru nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Švédsko

Jaké informace obsahuje švédský katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí se skládá z několika částí a je multifunkčním vnitrostátním rejstříkem poskytujícím informace o:

 • nemovitých věcech a vlastnických podílech
 • správních jednotkách
 • adresách
 • geometrických rozměrech nemovitostí (katastrálních mapách)
 • vlastnících
 • hypotékách
 • věcných břemenech a služebnostech
 • územních a jiných plánech a nařízeních
 • historických monumentech
 • pozemkových hranicích
 • věcných právech
 • archivech
 • budovách
 • zdaňování nemovitostí

Katastr nemovitostí vede Švédský katastrální a zeměměřičský úřad.

Je přístup do švédského katastru nemovitostí zdarma?

Za informace získané během osobní návštěvy nebo telefonického hovoru se neplatí. O informace lze rovněž žádat na základě zásady transparentnosti. Za elektronický přístup k registru se účtuje poplatek, vyjma služby Min fastighet (Moje nemovitost), která není zpoplatněna.

Jak vyhledávat ve švédském katastru nemovitostí?

Přímo na stránkách Švédského katastrálního a zeměměřičského úřadu je k dispozici řada způsobů elektronického vyhledávání, případně lze vyhledávat prostřednictvím stránek Lantmäteriets återförsäljare (což je prodejce produktů úřadu a jeho služby jsou popsány na stránkách úřadu či katastru). Většina služeb je k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Služby jsou poskytovány přímo online nebo s pozdějším zpracováním. Internetové stránky Švédského katastrálního a zeměměřičského úřadu nabízí službu

 • Min fastighet (Moje nemovitost), která přináší podrobné informace přístupné pouze vlastníkovi nemovitosti.

K informacím je rovněž možné získat přístup z jiných zemí prostřednictvím EULIS (Evropská pozemková informační služba).

Historie švédského katastru nemovitostí

Elektronický katastr se začal vytvářet v roce 1970. V roce 1995 bylo dokončeno uložení všech informací. Postupně je rozvíjeno technické prostředí katastru nemovitostí a způsoby nahlížení do něj. Plánuje se zavedení zcela nové technologické platformy. Práce v tomto smyslu již započaly a budou v následujících letech pokračovat.

Užitečné odkazy

Evropská pozemková informační služba (Eulis)

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.