Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Matrikelregistrene i medlemsstaterne tilbyder en lang række tjenesteydelser, som kan variere fra land til land.

Dog er den kerneydelse, som samtlige registre leverer, at registrere, behandle og opbevare oplysninger om matrikler og ejendomme, såsom beliggenhed og ejerforhold, og at gøre disse oplysninger tilgængelige for private kunder og erhvervskunder.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.