Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Østrig

Denne side på portalen giver et overblik over matrikelregisteret i Østrig.

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvad indeholder det østrigske matrikelregister?

Matrikelregisteret (Grundbuch) indeholder både juridiske og faktiske oplysninger. Matrikelregisteret indeholder dokumenterede oplysninger om alle juridisk bindende ejendomshandler i Østrig.

Man kan få adgang til det østrigske matrikelregister og det tilhørende elektroniske dokumentarkiv via domstolene, notarer, advokater og adgangsformidlere (Verrechnungsstellen).

Er der gratis adgang til matrikelregisteret?

Du skal betale et mindre gebyr for at få adgang til matrikelregisteret. Den skal betales enten til retten, til notaren, til advokaten eller til en af adgangsformidlerne. Adgangsformidlerne på den liste, der findes i rubrikken "Service -> Datenbanken -> Grundbuch -> Grundstücksdatenbank" på det østrigske justitsvæsens hjemmeside.

Hvordan søger jeg i matrikelregisteret?

Ved at indtaste nummeret på kommunen (Katastralgemeinde) og matrikelnummeret (Einlagezahl - EZ) eller vejnummeret på ejendommen (Grundstücksnummer)kan du få adgang til følgende oplysninger i databasen:

  • aktuelle og historiske udskrifter fra matrikelregisteret
  • udskrifter fra hjælperegistre.

Oplysningerne omfatter alle retmæssige data. Hvis du ønsker det, kan du også få adgang til slettede data. De skal dog være registreret efter overgangen til det elektroniske register. Ældre data foreligger kun på papir.

Hovedbogen, dokumentsamlingen og hjælperegistrene er offentligt tilgængelige. Adgangen til oplysninger via en ren personsøgning (ejeren) er stærkt begrænset. For at bevise, at man har en retlig interesse, kan en sådan søgning foretages af distriktsdomstolene (Bezirksgerichte).

Matrikelregisterets historie

Fra ca. 1870 til 1992 blev matrikelregistrene ført i papirform. Mellem 1980 og 1992 blev dataene overført til matrikeldatabasen. Den 7.5.2012 blev matrikelregisteret omprogrammeret og er siden blevet videreudviklet (automatiseret).

Sidste opdatering: 26/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.