Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsk er allerede oversat.
Swipe to change

Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Bulgarien

Dette afsnit giver et overblik over Bulgariens ejendomsregister.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvad kan det bulgarske ejendomsregister tilbyde?

Det bulgarske ejendomsregister ejes og administreres af registerkontoret inden for rammerne af det, der kaldes "det personlige registreringssystem". Oplysningerne er baseret på de handlendes personlige filer, det vil sige privatpersoner og juridiske personer. Kun transaktioner og juridiske dokumenter føres ind i registret.

Siden det integrerede informationssystem for matrikel- og ejendomsregistrering (IKAR) blev udviklet og indført, har alle indføringer været offentligt tilgængelige på matrikelregisterkontorets websted.

IKAR-systemet består af to moduler:

 1. Et administrativt modul, der kun er til servicebrug
 2. Et kundemodul, der kun er til kundebrug.

Via IKAR-systemet tilbydes både semantisk og grafisk information, især når der foreligger digitaliserede matrikelkort.

det bulgarske ejendomsregisters websted fås:

 • Oplysninger om registrerede transaktioner
 • Adgang til data om fast ejendom og ejendomsrettigheder
 • Disse rettigheder i ordnet rækkefølge.

Der tilbydes også følgende tjenesteydelser:

 • Bekræftelser (referencer)
 • Attester
 • Kopier af lovgivningen.

Via ovennævnte tjenesteydelser kan man få:

 • Dato for indføringen
 • Indsigt i retshandlen
 • Oplysninger om de berørte parter
 • Beskrivelse af den faste ejendom.

Hvordan indføres dokumenterne i registret?

Kopier af de juridiske transaktioner og dokumenter fremlægges for registreringskontoret.

Alle dokumenter registreres i IKAR-systemets indføringsregister, hvor de bliver tildelt et nummer med en nøjagtig angivelse af dato og tidspunkt for indføringen.

Dokumenterne fremlægges dernæst for indføringsdommerne med henblik på bekræftelse og resolution.

Når en indføringsdommer har godkendt et dokument, indfører registreringspersonalet oplysningerne manuelt i systemet.

Efterfølgende scannes alle dokumenter og gemmes i systemet.

Proceduren for registrering, bekræftelse og indføring af oplysninger tager i gennemsnit én arbejdsdag.

Er der gratis adgang til det bulgarske ejendomsregister?

Der er gratis adgang til det bulgarske ejendomsregister, som er åbent for alle. Dog kan kun registrerede brugere indhente oplysninger på webstedet.

I overensstemmelse med juridiske kriterier betales der et gebyr for onlinebekræftelser.

Søgning i det bulgarske ejendomsregister

Der kan søges i ejendomsregistret ud fra: juridiske eller fysiske personers personlige identifikationsnummer (PIN),  ejerens navn, en detaljeret beskrivelse af ejendommen, matrikelnummer og registreringsnummer.

Det bulgarske ejendomsregisters historie

Det første elektroniske system blev oprettet i 1990. Siden da er flere elektroniske systemer kommet til.

Den vigtigste fornyelse af ejendomsregistret fandt sted, da det blev overført til at høre under registerkontoret, som blev oprettet i juli 2004. Registerkontoret administrerede og forbedrede de eksisterende informationsdatasystemer, indtil IKAR-systemet blev oprettet den 8. september 2008.

Gennemførelsen af IKAR fandt sted i etaper. De gamle data blev flyttet over i det nye IKAR-system. Systemet blev fuldt ud funktionelt (således at det kom til at dække hele Bulgariens område) den 26. januar 2009 og er fuldstændig integreret i registeret under kontoret for geodæsi, kartografi og matrikler.

Principperne om åbenhed, gennemsigtighed og sikre procedurer garanteres.

Sidste opdatering: 28/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.