Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Tjekkiet

Dette afsnit giver et overblik over Tjekkiets matrikelregister.

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Hvad indeholder det tjekkiske matrikelregister?

Tjekkiets matrikelregister indeholder både faktiske og juridiske oplysninger om ejendomme. Det er muligt at finde matrikelkort og oplysninger om ejeren af ejendommen i registret.

Registret ejes og vedligeholdes af den tjekkiske kort- og matrikelstyrelse, som er en uafhængig national institution.

Det er gratis at søge efter matrikelkortene og ejeren af ejendommen på internettet, herunder ejerens navn og adresse.

Der opkræves et gebyr for en officiel liste, enten i papirform eller elektronisk, som indeholder alle oplysninger om retsforhold vedrørende en ejendom. Gebyret afhænger af listens omfang, men det er normalt CZK 100.

Søgning i det tjekkiske matrikelregister

Det tjekkiske matrikelregister indeholder en avanceret søgemaskine til onlinesøgninger.

Det tjekkiske matrikelregisters historie

Det elektroniske informationssystem har eksisteret siden 2001.

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.