Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Danmark

Dette afsnit giver et overblik over Danmarks matrikelregister.

Indholdet er leveret af
Danmark

Hvad indeholder det danske matrikelregister?

Det danske matrikelregister (tingbogen) er tilgængeligt online (kun på dansk). Dette websted indeholder oplysninger om adgang, betaling og søgning.

Det danske matrikelregister kan kontaktes via e-mail på: tinglysning@domstol.dk

Er der gratis adgang til det danske matrikelregister?

Se webstedet for registret.

Hvordan søger jeg i det danske matrikelregister?

Se webstedet for registret.

Det danske matrikelregisters historie

Se webstedet for registret.

Sidste opdatering: 04/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.