Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Finland

Dette afsnit giver et overblik over Finlands matrikelregister.

Indholdet er leveret af
Finland

Hvad indeholder det finske matrikelregister?

Det finske matrikelregister ejes og vedligeholdes af Finlands nationale matrikelstyrelse.

Registret fokuserer både på de retlige omstændigheder ved en ejendom, f.eks. de retlige forskrifter, og på de faktiske omstændigheder, f.eks. ejendomsbesidderens navn. Det nationale matrikelinformationssystem indeholder alle de oplysninger, der er registreret i det finske matrikelregister, hvilket omfatter oplysninger om skøder, pantehæftelser og andre former for behæftelse.

Finlands nationale matrikelstyrelse er ansvarlig for at udarbejde matrikelkort, og 86 kommuner vedligeholder matrikelkortregistrene for de områder, der hører til deres byplaner. Indtil den 31. december 2009 har distriktsdomstolene ansvaret for at vedligeholde matrikelregistret, og fra den 1. januar 2010 er det Finlands nationale matrikelstyrelses ansvar. Systemet anvendes af alle, der regelmæssigt har brug for aktuelle matrikeloplysninger, som f.eks. banker, forskellige myndigheder, ejendomsmæglere og notarer.

Er der gratis adgang til det finske matrikelregister?

Nej, der er ikke gratis adgang.

Hvordan søger jeg i det finske matrikelregister?

Søgemuligheder

Søg efter kort, efter matrikelnummer eller navn, adresse, administrativt nummer (kommune, forstad/landsby) og virksomhedsnummer.

Tilgængelige oplysninger

Det er muligt at finde oplysninger om:

 • ejendomsret
 • skøde
 • pantehæftelser og andre former for behæftelse
 • forpagtning
 • servitutter
 • landmåling.

Supplerende oplysninger om matriklen, den registrerede ejer og ejerens adresse, mulige begrænsninger i ejendomsretten, ejerne af registrerede delvise overdragelser, pantehæftelser, servitutter og behæftelser på matriklen samt registreret forpagtning.

Tilgængelige produkter

 • uddrag fra matrikelregistret
 • skøde
 • pantebrev
 • dokumentation for forpagtning
 • uddrag af delvise overdragelser og forskellige udskrifter af kort.

Der findes oplysninger om, hvordan brugere kan søge i registret (f.eks. efter ejendommens adresse).

Det finske matrikelregisters historie

Registret er blevet vedligeholdt siden år 1700.

Relevante links

Finlands nationale matrikelstyrelse, EULIS-webstedet

Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.