Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Tyskland

Dette afsnit giver et overblik over Tysklands matrikelregister.

Indholdet er leveret af
Tyskland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder matrikelregistret?

I det tyske matrikelregister findes der oplysninger om private retsforhold vedrørende fast ejendom, f.eks. hvem der er ejer af en ejendom, og om andre personer har en tingslig rettighed over den pågældende faste ejendom. Matrikelregistret administreres hovedsagelig som elektronisk register.

Kun personer, der kan bevise, at de har en berettiget interesse (især af juridiske eller økonomiske grunde), kan få tilladelse til at konsultere matrikelregistret. De skal i så fald kontakte matrikelkontoret i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Det er også muligt at anmode om en udskrift af matrikelregistret, hvis man har tilladelse til at konsultere registret.

En begrænset brugergruppe kan også hente oplysninger fra matrikelregistret via elektroniske portaler i de enkelte delstater. Denne gruppe omfatter især indenlandske domstole, myndigheder og notarer samt kreditinstitutter og forsyningsselskaber. Det er forvaltningsmyndighederne i de enkelte delstater, der træffer afgørelse om tilladelse til at hente oplysninger.

Er der gratis adgang til matrikelregistret?

Det er gratis at konsultere matrikelregistret i matrikelkontorets lokaler. En almindelig udskrift fra registret koster 10 EUR, en bekræftet kopi 20 EUR. Der skal ligeledes betales et gebyr for elektronisk adgang og for at hente oplysninger fra matrikelregistret ad elektronisk vej.

Hvordan søger jeg i matrikelregistret?

Man kan lave en søgning i det tyske matrikelregister efter følgende søgekriterier:

  • matrikelregistrets kolonnenummer
  • matrikelnummer
  • adresse
  • ejerens navn.

Matrikelregistrets historie

I matrikelregistret kan man spore forhold vedrørende ejendomsret til fast ejendom regelmæssigt tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede.

Siden midten af 1990'erne er det fysiske matrikelregister lidt efter lidt blevet erstattet af det elektroniske matrikelregister. Omstillingen er stort set tilendebragt.

Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.