Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Italien

Dette afsnit giver et overblik over Italiens matrikelregister.

Indholdet er leveret af
Italien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det italienske matrikelregister?

Det italienske matrikelregister vedligeholdes af Agenzia del Territorio – et offentligt nonprofitorgan under økonomi- og finansministeriet, som ligeledes udfører matrikeltekniske opgaver.

Registret indeholder oplysninger om skøder og andre dokumenter vedrørende overdragelse af ejendomsrettigheder samt tinglysning og aflysning af pantebreve.

Derudover fører de selvstændige provinser Trento og Bolzano deres eget register. Dette register indeholder primært matrikeloplysninger (ejendomsoplysninger).

Er der gratis adgang til det italienske matrikelregister?

Der skal betales en afgift for at få adgang til registret. Derfor kræver onlineadgang forudgående onlineregistrering hos Poste Italiane (det italienske postvæsen).

Kun registrerede brugere kan få adgang til matrikelregistret for Trento og Bolzano.

Hvordan søger jeg i det italienske matrikelregister?

Oplysningerne i matrikelregistret er opdelt efter emne (fysisk eller juridisk person). Man kan finde oplysninger ved at søge på person, ejendom eller skøde.

Det italienske matrikelregisters historie

Omlægning til edb af de registrerede oplysninger begyndte i 1986. Efter en omfattende omstrukturering af finansministeriet blev ejendomsregistret og matrikelregistret samlet i en enkelt administration, og den elektroniske overførsel blev påbegyndt i 1995. Den sidste store reform af økonomiforvaltningen resulterede i fire selvstændige skattemyndigheder (herunder Agenzia del Territorio, der har fungeret siden 1. januar 2001). Omlægningen til computerbaserede tjenesteydelser blev udvidet og mundede ud i det nuværende elektroniske informationssystem, der blev lanceret i begyndelsen af 2007.

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.