Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Litauen

Dette afsnit giver et overblik over Litauens matrikelregister.

Indholdet er leveret af
Litauen

Hvad indeholder det litauiske matrikelregister?

Man kan finde oplysninger om fast ejendom, herunder jord, bygninger og lokaler, i registret over fast ejendom (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) i Litauen. Der er adgang til både faktiske og juridiske oplysninger.

Faktiske data om fast ejendom består af følgende typer oplysninger:

 • areal
 • højde
 • rumfang
 • byggeår
 • ejerens navn.

Juridiske data om fast ejendom omfatter:

 • aftaler om fælles ejerskab
 • domstolsafgørelser
 • servitutter
 • pantehæftelser.

Registret vedligeholdes af statens registercentral (Registrų centras) under tilsyn af Justitsministeriet.

Man kan finde yderligere oplysninger på webstederne for forvalteren af registret over fast ejendom (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) og registret over fast ejendom (Nekilnojamojo turto registras).

Er der gratis adgang til matrikelregistret for Litauen?

Nej. Kun mod betaling kan man få adgang til dataene i registret over fast ejendom.

Hvordan søger jeg i matrikelregistret for Litauen?

Man kan søge i registret på følgende felter:

 • ejendommens postadresse
 • ejendommens tinglysningsnummer
 • koden for en juridisk person (ejeren)
 • den personlige kode for en fysisk person (ejeren). Der er indført begrænsninger for søgningen efter fysiske personers (ejeres) personlige kode.

Det litauiske matrikelregisters historie

Selve registret blev oprettet i 1998, men der er indsamlet data til registret siden 1958.

Relevante links

Den statslige virksomhed registercentralen (valstybės įmonė Registrų centras)

European Land Information (Europos žemės informacijos tarnyba)

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.