Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Malta

Dette afsnit giver et overblik over Maltas matrikelregister.

Indholdet er leveret af
Malta

Hvad indeholder det maltesiske matrikelregister?

Det maltesiske matrikelkontors elektroniske register er kun tilgængeligt for kontorets medarbejdere og medarbejderne i to bestemte ministerier (sidstnævnte har kun læserettigheder).

Registret dækker endnu ikke alle de maltesiske øer, men der indsamles stadig oplysninger, hvortil der muligvis vil blive givet onlineadgang i fremtiden. Det er dog muligt at anmode om søgninger i registret ved at udfylde den relevante formular. Generelle forespørgsler kan stiles til direktøren for matrikelkontoret på adressen Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535, Malta.

Der er også mulighed for at ringe på tlf. +35621239777 eller sende en e-mail til land.registry@gov.mt

Er der gratis adgang til det maltesiske matrikelregister?

Der er ikke direkte adgang til det maltesiske matrikelregister, men man kan anmode om at få foretaget en søgning. Hver søgning koster 4,66 EUR.

Hvordan søger jeg i det maltesiske matrikelregister?

Det er muligt at anmode om søgninger i databasen ved at udfylde den relevante formular.

Det maltesiske matrikelregisters historie

Registret blev oprettet i medfør af tinglysningsloven fra 1982, kapitel 296, i Maltas love.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.