Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Nederlandene

Dette afsnit giver et overblik over Nederlandenes matrikelregister.

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det nederlandske matrikelregister?

Det nederlandske matrikelregister ejes og vedligeholdes af det nederlandske matrikelkontor, Kadaster, en offentlig myndighed med ansvar for registrering af rettigheder vedrørende fast ejendom (inklusive jord og bygninger) og specifikationerne herfor (f.eks. størrelse).

Er der gratis adgang til det nederlandske matrikelregister?

Nej, der opkræves et gebyr. Se webstedet Kadaster for at få yderligere oplysninger.

Hvordan søger jeg i det nederlandske matrikelregister?

Fagfolk i Nederlandene, der abonnerer på det nederlandske matrikelregister, kan foretage søgninger i det ved hjælp af nedenstående søgeparametre:

 • navn på ejeren af eller en person med tilknytning til ejendommen
 • adresse
 • postnummer
 • matrikelnummer
 • kort
 • områdekort
 • skødenummer
 • navn på ejendommen.

Alle oplysninger er på nederlandsk, og fakturering sker månedligt.

Abonnenter fra andre lande, der deltager i EULIS (European Land Information Service) kan foretage søgninger i det nederlandske matrikelregister ved hjælp af nedenstående parametre:

 • adresse
 • postnummer
 • matrikelnummer
 • kort
 • områdekort.

Alle oplysninger er på engelsk, og fakturering foregår via det relevante nationale matrikelregister.

Enkeltpersoner kan foretage søgninger i det nederlandske matrikelregister ved hjælp af nedenstående parametre:

 • adresse
 • postnummer.

Alle oplysninger (men færre end dem, der er tilgængelige for fagfolk) er på nederlandsk, og betaling kan foregå via Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL eller internetcheck.

Det nederlandske matrikelregisters historie

Der findes oplysninger om alle ejendomme fra helt tilbage til etableringen af det nederlandske matrikelkontor (1832).

Fra 1981-1985 overførte det nederlandske matrikelkontor alle daværende oplysninger til computersystemer. Alle oplysninger fra 1985 og frem er tilgængelige online. Historiske oplysninger (1832-1985) er tilgængelige i digitale arkiver via matrikelkontorets medarbejdere.

Relevante links

European Land Information Service, Matrikelkontor

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.