Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Sverige

Dette afsnit giver dig et overblik over det svenske matrikelregister (fastighetsregistret), som består af fem sammenhængende dele.

Indholdet er leveret af
Sverige

Hvad indeholder matrikelregistret?

Matrikelregistret, der består af flere dele, er et nationalt register, der anvendes til flere formål. Her kan du finde oplysninger om bl.a.:

 • Fast ejendom (fastigheter) og fællesejendomme (samfälligheter)
 • Administrativ inddeling
 • adresser
 • matrikelkort
 • ejer
 • byrder og hæftelser
 • pantebreve
 • servitutter og brugsrettigheder
 • lokalplaner og forskrifter for arealanvendelse
 • fredede lokaliteter
 • udstykninger og lignende
 • tinglyste lejekontrakter
 • historik
 • bygninger
 • ejendomsskatteoplysninger
 • m.m.

Matrikelregistret administreres af Lantmäteriet.

Er der gratis adgang til matrikelregistret?

Telefoniske oplysninger eller oplysninger i forbindelse med et fremmøde er gratis. Der kan også anmodes om oplysninger efter princippet om aktindsigt i offentlige dokumenter. Der betales et gebyr for elektronisk adgang til registret, dog ikke for tjenesten Min fastighet, som er gratis.

Hvordan søger man i matrikelregistret?

Der er forskellige muligheder for at søge direkte på Lantmäteriets hjemmeside eller via Lantmäteriets forhandlere (som der er en liste over på hjemmesiden). De fleste søgninger forudsætter, at man har et abonnement. Adgang sker via onlinetjenester eller ved udvælgelse og behandling. På Lantmäteriets hjemmeside kan man tilgå

 • Min fastighet: der Indeholder detaljerede oplysninger. Tjenesteydelsen er kun tilgængelig for ejeren af ejendommen.

Matrikelregistrets historie

Arbejdet med det elektroniske register blev påbegyndt i 1970'erne, og det blev færdiggjort i 1995. Det tekniske miljø og indholdet af matrikelregistret har udviklet sig gradvist, hvilket også gælder for søgefunktionerne. Der er planer om at anvende en helt ny teknisk platform for matrikelregistret. Arbejdet i denne retning er påbegyndt og vil fortsætte i de kommende år.

Links

Lantmäteriets hjemmeside på engelsk

Sidste opdatering: 30/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.