Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Αυστρία

Στην παρούσα ενότητα της πύλης παρέχεται επισκόπηση του κτηματολογίου της Αυστρίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο της Αυστρίας;

Το κτηματολόγιο (Grundbuch) παρέχει απαντήσεις τόσο σε νομικά όσο και σε πραγματικά ζητήματα. Περιέχει τα στοιχεία όλων των νομικά δεσμευτικών δικαιοπραξιών που αφορούν ακίνητα στην Αυστρία.

Η αναζήτηση στο κτηματολόγιο και στο ηλεκτρονικό αρχείο των εγγράφων του μπορεί να γίνει από την αρχική σελίδα της Αυστριακής Δικαιοσύνης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Αυστρίας;

Παρέχεται πρόσβαση έναντι μικρού τέλους. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, πρέπει να επικοινωνήσετε με τους παρόχους πρόσβασης ή τα «σημεία πρόσβασης» (Verrechnungsstellen) που παρατίθενται στο τμήμα «Grundbuch» της αρχικής σελίδας της Αυστριακής Δικαιοσύνης.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο της Αυστρίας

Πληκτρολογώντας το όνομα της κοινότητας (Gemeinde) και τον αριθμό του οικοπέδου (τα λεγόμενα στοιχεία εισόδου (Einlagezahl) ή «EZ») ή τον αριθμό του ακινήτου (Grundstücksnummer), μπορείτε να αποκτήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες από τη βάση δεδομένων:

  • αποσπάσματα του κτηματολογίου
  • αποσπάσματα χαρτών κτηματογράφησης
  • αντίγραφα χαρτών.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλα τα πρόσφατα καταχωρημένα δεδομένα. Κατόπιν αιτήματος, μπορούν επίσης να ανακτηθούν δεδομένα τα οποία έχουν διαγραφεί υπό τον όρο ότι καταχωρήθηκαν μετά την μετατροπή του κτηματολογίου σε ηλεκτρονικό. Τα παλαιότερα δεδομένα διατίθενται μόνο σε έντυπη μορφή.

Δεν είναι δυνατή η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με πρόσωπα. Για το συγκεκριμένο είδος πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο κτηματολογικό γραφείο (Grundbuchsabteilung) οποιουδήποτε τοπικού δικαστηρίου (Bezirksgericht), και να αποδεικνύουν έννομο συμφέρον για την απόκτηση της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Ιστορικό του κτηματολογίου της Αυστρίας

Το παλαιό κτηματολόγιο καταχώρησης και τήρησης πληροφοριών σχετικά με τα ακίνητα ήταν έντυπο. Στο διάστημα από 1980 έως 1992, τα στοιχεία του μεταφέρθηκαν στη βάση δεδομένων του κτηματολογίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.