Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Αυστρία

Αυτή η σελίδα της δικτυακής πύλης παρέχει επισκόπηση του κτηματολογίου στην Αυστρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποιες πληροφορίες παρέχει το κτηματολόγιο;

Το κτηματολόγιο παρέχει απαντήσεις σε νομικά και πραγματικά ζητήματα. Το κτηματολόγιο περιέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με όλες τις νομικά δεσμευτικές δικαιοπραξίες επί ακινήτων στην Αυστρία.

Η πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Αυστρίας και στα ηλεκτρονικά αρχεία εγγράφων είναι δυνατή μέσω δικαστηρίων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων και γραφείων συμβιβασμού.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο;

Πρέπει να καταβληθεί ένα μικρό τέλος. Το εν λόγω τέλος πρέπει να καταβληθεί είτε στο δικαστήριο, τον συμβολαιογράφο ή τον δικηγόρο, είτε σε ένα από τα γραφεία συμβιβασμού. Τα γραφεία συμψηφισμού απαριθμούνται υπό τον τίτλο «κτηματολόγιο» στην αρχική σελίδα της αυστριακής δικαιοσύνης.

Αναζήτηση στο κτηματολόγιο

Με την εισαγωγή του αριθμού κτηματολογικής περιφέρειας και του αριθμού καταχώρισης (Einlagezahl — EZ) ή του αριθμού ακινήτου, μπορούν να ανακτηθούν από τη βάση δεδομένων οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Αποσπάσματα κτηματολογίου που απεικονίζουν την τρέχουσα ή την προγενέστερη κατάσταση
  • Αποσπάσματα από τους βοηθητικούς καταλόγους

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλα τα ισχύοντα στοιχεία. Κατόπιν αιτήματος, μπορεί επίσης να παρέχεται πρόσβαση σε διαγραφέντα στοιχεία (για στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό μητρώο μετά τη μεταβολή). Παλαιότερα στοιχεία διατίθενται μόνο σε έντυπη μορφή.

Το κύριο βιβλίο, η συλλογή εγγράφων και οι βοηθητικοί κατάλογοι είναι δημόσια. Η πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω αναζήτησης αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία προσώπου (του ιδιοκτήτη) υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Η έρευνα αυτή μπορεί να διενεργηθεί από τα περιφερειακά δικαστήρια, εφόσον αποδεικνύεται έννομο συμφέρον (κτηματολόγιο).

Ιστορικό

Από το 1870 έως το 1992 περίπου, τα κτηματολόγια τηρούνταν σε έντυπη μορφή. Μεταξύ του 1980 και του 1992, τα δεδομένα διαβιβάστηκαν στη βάση δεδομένων ακινήτων. Στις 7.5.2012 το κτηματολόγιο μετέβη σε νέο πρόγραμμα και έκτοτε αναπτύσσεται περαιτέρω (αυτοματοποιημένα).

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.