Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ολλανδικά
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Βέλγιο

Στην παρούσα ενότητα γίνεται επισκόπηση του κτηματολογίου του Βελγίου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο του Βελγίου;

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα στο Βέλγιο πρέπει να αναζητήσετε τα έγγραφα που καταχωρίζονται σε τρία είδη υπηρεσιών: στο κτηματολόγιο με τη στενή έννοια (kadaster/cadastre), στις υπηρεσίες καταχώρισης (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) και στα υποθηκοφυλακεία (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Αυτές οι τρεις πηγές πληροφοριών έχουν συγκεντρωθεί στο εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης ακινήτων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Τα καθήκοντα του κτηματολογίου με τη στενή έννοια και των υπηρεσιών καταχώρισης σχετίζονται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, με τη φορολογία. Τα υποθηκοφυλακεία είναι υπεύθυνα για την καταχώριση των εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα: η σύσταση και η μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα μεταξύ ζώντων πρέπει να καταχωρίζεται στο υποθηκοφυλακείο προκειμένου τα δικαιώματα αυτά να μπορούν να αντιταχθούν έναντι καλόπιστων τρίτων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο του Βελγίου;

Όχι, καταβάλλονται τέλη για την απόκτηση πληροφοριών από τα έγγραφα που βρίσκονται στο κτηματολόγιο με τη στενή έννοια, στις υπηρεσίες καταχώρισης και στα υποθηκοφυλακεία. Το ποσό εξαρτάται από το είδος του εγγράφου στο οποίο ζητείται η πρόσβαση και τις απαιτούμενες πληροφορίες..

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο του Βελγίου

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα και/ή τους κατόχους εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα είτε με την ταυτοποίηση του ακινήτου (διεύθυνση και/ή αριθμός καταχώρισης στο κτηματολόγιο) ή με την ταυτοποίηση του κατόχου του εμπράγματος δικαιώματος (ονοματεπώνυμο και/ή αριθμός ταυτότητας).

Το εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης ακινήτων έχει συνάψει συμφωνίες με ορισμένες επαγγελματικές ομάδες (όπως συμβολαιογράφους, τοπογράφους και κτηματομεσίτες) για την ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα των εγγράφων του κτηματολογίου.

Ιστορικό του κτηματολογίου του Βελγίου

Η φύλαξη των εγγράφων του κτηματολογίου, των υπηρεσιών καταχώρισης και των υποθηκοφυλακείων άρχισε πριν από την ίδρυση του Βελγικού κράτους.

Η ιστορία όμως προχωρά μπροστά. Επί του παρόντος, ένα σχέδιο που προβλέπει την ένταξη των τριών αυτών πηγών δεδομένων σε μία πηγή βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του και συνεπώς θα αρχίσει να εφαρμόζεται στο εγγύς μέλλον.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.