Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Η παρούσα ενότητα παρέχει επισκόπηση του κτηματολογίου της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο;

Το τσεχικό κτηματολόγιο περιέχει πραγματικές και νομικές πληροφορίες για ακίνητα. Σε αυτό μπορείτε να βρείτε κτηματογραφικά διαγράμματα και πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το κτηματολόγιο τηρείται από ένα ανεξάρτητο εθνικό ίδρυμα, την τσεχική υπηρεσία τοπογράφησης, χαρτογράφησης και κτηματολογίου, και αποτελεί ιδιοκτησία της.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο;

Η περιήγηση και η αναζήτηση στα κτηματογραφικά διαγράμματα και στις βασικές πληροφορίες για ακίνητα που διατίθενται στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των διευθύνσεων των ιδιοκτητών, προσφέρεται δωρεάν.

Τέλη καταβάλλονται για επίσημο απόσπασμα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική εξ αποστάσεως μορφή, που περιέχει όλες τις πληροφορίες για τις έννομες σχέσεις που αφορούν το ακίνητο. Το τέλος κυμαίνεται ανάλογα με την έκταση του αποσπάσματος, αλλά συνήθως ανέρχεται σε 100 CZK.

Μέθοδος αναζήτησης στο τσεχικό κτηματολόγιο

Το τσεχικό κτηματολόγιο παρέχει μηχανή σύνθετης αναζήτησης για επιγραμμική αναζήτηση.

Ιστορικό του τσεχικού κτηματολογίου

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών λειτουργεί από το 2001.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.