Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Αγγλία και Ουαλία

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το Κτηματολόγιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κτηματολογίου της Αγγλίας και της Ουαλίας;

Καταχωρίζουμε την κυριότητα γεωτεμαχίων και άλλων ακινήτων στην Αγγλία και στην Ουαλία. Όραμά μας είναι η διασφάλιση και η προστασία των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την κυριότητα γεωτεμαχίων και ακινήτων.

Οι αξίες μας είναι:

  • η παροχή διασφαλίσεων
  • η ακεραιότητα
  • η καινοτομία
  • ο επαγγελματισμός

Το Κτηματολόγιο έχει το ζωτικό καθήκον της παροχής διασφαλίσεων και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στην αγορά ακινήτων. Τα μητρώα του περιέχουν καταχωρίσεις σχετικές με ακίνητα αξίας άνω των £4 τρισεκατομμυρίων σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία, εκ των οποίων πάνω από £1 τρισεκατομμύριο αντιστοιχεί σε υποθήκες. Το Κτηματολόγιο έχει περισσότερα από 150 έτη εμπειρίας στην τήρηση του μητρώου και με το πέρασμά του χρόνου γίνεται ολοένα και πιο αποδοτικό, καθώς το 99 % των πληροφοριών μας και το 73 % των υπηρεσιών καταχώρισης υποβάλλονται και παρέχονται ηλεκτρονικά. Βρισκόμαστε σε μια πορεία μετεξέλιξης με σκοπό τη δημιουργία ενός πλήρως ψηφιοποιημένου μητρώου, μέσω της δημιουργίας μιας σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας για τα γεωτεμάχια και άλλου είδους ακίνητα η οποία θα υποστηρίζει το μητρώο και θα παρέχει σύγχρονες, αποδοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Η πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Αγγλίας και της Ουαλίας είναι δωρεάν;

Για κάθε υπηρεσία χρεώνεται τέλος προβλεπόμενο από τον νόμο. Δεν χρεώνεται τέλος εγγραφής για τη διαδικτυακή πρόσβαση, ενώ οι περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες κοστίζουν λιγότερο από ό,τι οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ταχυδρομείου.

Μέθοδος αναζήτησης στο Κτηματολόγιο της Αγγλίας και της Ουαλίας

Διαδικτυακή πρόσβαση:

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις (Business e-Services) επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις καταχώρισης γεωτεμαχίων και άλλων ακινήτων ή να ζητήσουν τη διενέργεια ηλεκτρονικής αναζήτησης στον κτηματογραφικό πίνακα. Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αναζήτησης στον χάρτη (MapSearch) ώστε να μπορούν, χωρίς καθυστέρηση:

  • να ελέγξουν εάν τα γεωτεμάχια και άλλα ακίνητα έχουν καταχωριστεί στην Αγγλία και στην Ουαλία
  • να λάβουν αριθμούς κτηματολογικών εγγραφών
  • να μάθουν εάν το ακίνητο υπάγεται στο καθεστώς της πλήρους κυριότητας (freehold) ή της μακροχρόνιας μίσθωσης (leasehold)

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τους όρους χρήσης, να εγγραφούν ως χρήστες και να διαθέτουν λογαριασμό μεταβλητής άμεσης χρέωσης σε τράπεζα ή ίδρυμα στεγαστικής πίστης του ΗΒ.Συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις.

Η υπηρεσία αναζήτησης ακινήτων έχει σχεδιαστεί για ιδιώτες και χρησιμοποιείται επίσης από μικρές επιχειρήσεις. Σε αυτήν μπορεί να διενεργηθεί αναζήτηση με βάση τη διεύθυνση ώστε να εντοπιστεί ο κύριος του γεωτεμαχίου ή άλλου ακινήτου, τα όρια αυτού, καθώς και εάν διατρέχει τον κίνδυνο πλημμύρας. Οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν και να πληρώσουν με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Συνδεθείτε με την υπηρεσία αναζήτησης ακινήτων.

Τα αντίγραφα των εγγραφών και των κτηματολογικών διαγραμμάτων που λαμβάνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις είναι επίσημα αντίγραφα και γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά μέσα από τα δικαστήρια. Η δυνατότητα αναζήτησης στον χάρτη δεν περιέχει προβλέψεις περί αποζημίωσης για τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Τα αντίγραφα των εγγραφών και των κτηματολογικών διαγραμμάτων που αποκτώνται μέσω της υπηρεσίας αναζήτησης ακινήτου δεν είναι επίσημα αντίγραφα.

Πρόσβαση μέσω ταχυδρομείου:

Μπορείτε να ζητήσετε επίσημα αντίγραφα εγγραφών και κτηματολογικών διαγραμμάτων μέσω ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τα έντυπα OC1 (για αντίγραφα μητρώου) και OC2 (για άλλα έγγραφα που σχετίζονται με το ακίνητο). Τα έντυπα αυτά διατίθενται δωρεάν μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά από το Κτηματολόγιο. Τα επίσημα αντίγραφα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά μέσα από τα δικαστήρια.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για κάποιο ακίνητο ηλεκτρονικά, μπορείτε να αποστείλετε μέσω ταχυδρομείου αίτημα αναζήτησης στον κτηματογραφικό πίνακα (έντυπο SIM), για να πληροφορηθείτε αν το ακίνητο είναι καταχωρημένο και, εάν ναι, να λάβετε τον αριθμό της κτηματολογικής εγγραφής. Για την έρευνα καταβάλλεται τέλος που καθορίζεται από το ισχύον διάταγμα για τα τέλη κτηματολογίου.

Η έρευνα στα μητρώα βαρών επί ακινήτων πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου ή διαδικτυακά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας το έντυπο K15 ή το έντυπο K16 (μόνο για καταχωρίσεις σχετικές με πτωχεύσεις).

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.