Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Φινλανδία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του φινλανδικού κτηματολογίου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο;

Το φινλανδικό κτηματολόγιο ανήκει στην Εθνική Τοπογραφική Υπηρεσία, από την οποία και διατηρείται.

Το κτηματολόγιο εστιάζεται τόσο στη νομική κατάσταση ενός ακινήτου, όπως το νομικό του καθεστώς, όσο και στην πραγματική του κατάσταση, όπως το όνομα του ιδιοκτήτη του. Το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών για την Έγγειο Ιδιοκτησία περιέχει όλες τις πληροφορίες που καταχωρούνται στο φινλανδικό κτηματολόγιο, στο οποίο εγγράφονται τίτλοι ιδιοκτησίας, υποθήκες και άλλα βάρη.

Τα δεδομένα κτηματολογικών χαρτών παρέχονται από την Εθνική Τοπογραφική Υπηρεσία της Φινλανδίας και 86 δήμοι διατηρούν αρχεία κτηματολογικών χαρτών για τις περιοχές που καλύπτονται από τα αντίστοιχα σχέδια πόλης. Η τήρηση των κτηματολογίων είναι αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, ενώ από 1ης Ιανουαρίου 2010 θα μεταβιβαστεί στην Εθνική Τοπογραφική Υπηρεσία της Φινλανδίας. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται από όσους χρειάζονται ενημερωμένα κτηματολογικά δεδομένα σε τακτική βάση, όπως οι τράπεζες, διάφορες αρχές, μεσίτες και συμβολαιογράφοι.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο;

Όχι, δεν παρέχεται δωρεάν πρόσβαση.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο

Διαθέσιμοι τρόποι αναζήτησης

Αναζήτηση ανά χάρτη, ανά κτηματολογική μονάδα ή ανά επωνυμία, διεύθυνση, διοικητική μονάδα (δήμος, δημοτικό διαμέρισμα/χωριό) και αναγνωριστικό επιχείρησης.

Διαθέσιμες πληροφορίες

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • Ιδιοκτησία
 • Τίτλος
 • Υποθήκες και βάρη
 • Μίσθωση
 • Δικαιώματα διευκολύνσεως
 • Τοπογραφικές πληροφορίες.

Δεδομένα κτηματολογικής μονάδας, καταχωρημένος ιδιοκτήτης και διεύθυνσή του, πιθανοί περιορισμοί όσον αφορά τους όρους κατοχής, ιδιοκτήτες καταχωρημένων τμηματικών μεταβιβάσεων, υποθήκες, δικαιώματα διευκολύνσεως και βάρη επί της καταχωρημένης μονάδας, καταχωρημένη μίσθωση.

Διαθέσιμα έγγραφα

 • Απόσπασμα του κτηματολογίου
 • Πιστοποιητικό τίτλου
 • Πιστοποιητικό υποθηκών και βαρών
 • Πιστοποιητικό μίσθωσης
 • Απόσπασμα μεταβίβασης τμήματος του ακινήτου και διάφορα αποσπάσματα χαρτών.

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης στο κτηματολόγιο (π.χ. με βάση τη διεύθυνση του ακινήτου).

Ιστορικό του κτηματολογίου

Το κτηματολόγιο τηρείται από το έτος 1700.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εθνική Τοπογραφική Υπηρεσία της Φινλανδίας, δικτυακός τόπος EULIS

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.