Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Τα 354 μητρώα ακινήτων στη Γαλλία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

Επίσης, δεν υπάρχει στη Γαλλία καμία ηλεκτρονική πύλη η οποία να παρέχει πρόσβαση στα εν λόγω μητρώα.

Δεν υπάρχει υποθηκοφυλακείο στην περιφέρεια Alsace-Moselle. Η υπηρεσία της δημοσιότητας όσον αφορά τα ακίνητα παρέχεται στους τρεις νομούς που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη περιφέρεια από την υπηρεσία του κτηματολογίου.

Το σύνολο του μηχανισμού πρόσβασης στο κτηματολόγιο τελεί υπό τροποποίηση λόγω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μηχανοργάνωσης, η οποία ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/02/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.