Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Γερµανία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του κτηματολογίου της Γερμανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο της Γερμανίας;

Στο γερμανικό κτηματολόγιο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις έννομες σχέσεις ιδιωτών που αφορούν καταχωρημένα ακίνητα – όπως τον ιδιοκτήτη ενός οικοπέδου και το κατά πόσον άλλα πρόσωπα έχουν εμπράγματα δικαιώματα (δικαιώματα που αφορούν πράγματα και όχι πρόσωπα) στο εν λόγω ακίνητο. Τα κτηματολόγια τηρούνται κυρίως ως ηλεκτρονικά μητρώα.

Μόνον πρόσωπα τα οποία μπορούν να αποδείξουν δικαιολογημένο συμφέρον (για νομικούς ή οικονομικούς λόγους) λαμβάνουν άδεια να ερευνήσουν το γερμανικό κτηματολόγιο. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο του κτηματολογίου στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Είναι επίσης δυνατόν να υποβληθεί αίτηση χορήγησης αποσπασμάτων από το κτηματολόγιο, υπό την προϋπόθεση της απόδειξης δικαιολογημένου συμφέροντος.

Σε περιορισμένη ομάδα χρηστών παρέχεται επιπλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη των ομόσπονδων κρατιδίων. Η ομάδα χρηστών με δικαιολογημένο συμφέρον πρόσβασης στο κτηματολόγιο περιλαμβάνει κυρίως τοπικά δικαστήρια, διοικητικούς φορείς, συμβολαιογράφους, καθώς και πιστωτικά ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες. Η άδεια πρόσβασης παρέχεται από τη διοίκηση της δικαιοσύνης του ομόσπονδου κρατιδίου.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Γερμανίας;

Η πρόσβαση στο μητρώο του κτηματολογίου στο γραφείο του κτηματολογίου παρέχεται δωρεάν. Ένα απλό απόσπασμα από το μητρώο του κτηματολογίου κοστίζει 10 ευρώ και ένα θεωρημένο αντίγραφο 20 ευρώ. Η ηλεκτρονική πρόσβαση και έρευνα υπόκεινται επίσης σε τέλος.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο της Γερμανίας

Στο γερμανικό κτηματολόγιο η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

  • τον αριθμό σελίδας του μητρώου
  • τη μερίδα κτηματογράφησης
  • τη διεύθυνση
  • το όνομα του ιδιοκτήτη

Ιστορικό του κτηματολογίου της Γερμανίας

Χρησιμοποιώντας το κτηματολόγιο, μπορείτε να ανατρέξετε στις προηγούμενες ιδιοκτησιακές σχέσεις που αφορούν συγκεκριμένα ακίνητα έως την ημερομηνία θέσπισης του κτηματολογίου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η έντυπη μορφή του κτηματολογίου αντικαθίσταται σταδιακά από το ηλεκτρονικό κτηματολόγιο. Η μετάβαση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.