Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Ιρλανδία

Στην ενότητα αυτή παρέχεται μια επισκόπηση του κτηματολογίου της Ιρλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο της Ιρλανδίας;

Υπεύθυνη για τη λειτουργία και την τήρηση του Κτηματολογίου της Ιρλανδίας είναι η Αρχή Καταχώρισης Περιουσιακών Στοιχείων της Ιρλανδίας, ο θεσμικός φορέας που είναι αρμόδιος για την καταχώριση έγγειας ιδιοκτησίας στην Ιρλανδία.

Το κτηματολόγιο της Ιρλανδίας περιλαμβάνει τόσο νομικά όσο και πραγματικά στοιχεία.

Κάθε αρχείο τίτλου χωρίζεται σε τρία μέρη.

 1. Το μέρος 1 περιγράφει τη γεωγραφική θέση του ακινήτου βάσει ψηφιακού χάρτη και τον τύπο γαιοκτησίας (πλήρης κυριότητα ή μίσθωση).
 2. Το μέρος 2 περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των καταχωρισμένων ιδιοκτητών και το είδος του νομικού τίτλου.
 3. Στο μέρος 3 προσδιορίζονται τα νομικά βάρη (υποθήκες, δικαιώματα διέλευσης, κ.λπ.) επί της ιδιοκτησίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Ιρλανδίας;

Το ιρλανδικό κτηματολόγιο είναι ένα «ανοιχτό» κτηματολόγιο, δηλαδή δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χρήση της υπηρεσίας. Η Αρχή Καταχώρισης Περιουσιακών Στοιχείων (PRA) δεν χρεώνει συνδρομή για την πρόσβαση.

Παρόλα αυτά, χρεώνεται η χρήση της υπηρεσίας – στο ποσό που προβλέπεται από το ισχύον διάταγμα για τα νόμιμα τέλη. Τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται ηλεκτρονικά ή με φυσικά μέσα.

Η υπηρεσία συνδρομής του ιρλανδικού κτηματολογίου απαιτεί:

 • Προπληρωμή σε πιστωτικό λογαριασμό
 • Όνομα χρήστη και κωδικό που εκχωρείται στους χρήστες
 • Παραμετροποίηση της απαιτούμενης ασφαλούς πρόσβασης.

Επί του παρόντος, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στην υπηρεσία του Κτηματολογίου της Ιρλανδίας απευθείας μέσω της Αρχής Καταχώρισης Περιουσιακών Στοιχείων ή μέσω μιας σειράς ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα.

Το Κτηματολόγιο της Ιρλανδίας απαριθμεί αυτή τη στιγμή περισσότερους από 14.000 συνδρομητές, ενώ μέσω της επιγραμμικής υπηρεσίας διεξάγονται ετησίως περισσότερες από 3 εκατομμύρια συναλλαγές.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο

Η αναζήτηση στο ιρλανδικό κτηματολόγιο μπορεί να πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους όπως:

 • με τον αριθμό του επίσημου τίτλου
 • με την ταχυδρομική διεύθυνση της ιδιοκτησίας
 • μέσω πλοήγησης στον ψηφιακό χάρτη
 • μέσω επιλογής μιας περιοχής στον χάρτη
 • μέσω καταχώρισης συντεταγμένων στον χάρτη

Ιστορικό του κτηματολογίου

Το σύστημα καταχώρισης έγγειας ιδιοκτησίας που ισχύει επί του παρόντος στην Ιρλανδία θεσπίστηκε το 1892. Βασισμένο σε ένα «ανοιχτό» μητρώο που διασφαλίζεται μέσω κρατικής εγγύησης, το σύστημα σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει σταδιακά το σύστημα καταχώρισης πράξεων που ίσχυε από το 1707.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών για την Έγγεια Ιδιοκτησία, Πύλη δικτυακών τόπων της ιρλανδικής κυβέρνησης, Αρχή Καταχώρισης Περιουσιακών Στοιχείων της Ιρλανδίας, Επιγραμμικές υπηρεσίες από το κτηματολόγιο της Ιρλανδίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.