Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Ιταλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του κτηματολογίου της Ιταλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο της Ιταλίας;

Τα κτηματολόγια της Ιταλίας τηρούνται από την Agenzia del Territorio, έναν μη κερδοσκοπικό δημόσιο φορέα που λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών και εκτελεί επίσης καθήκοντα κτηματογράφησης.

Τα μητρώα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις μεταβίβασης κυριότητας και άλλα έγγεια δικαιώματα, καθώς και σχετικά με τη σύσταση και την εξάλειψη υποθήκης.

Επιπλέον, η αυτόνομη επαρχία Trento και Bolzano διατηρεί δικό της μητρώο, το οποίο παρέχει κυρίως πληροφορίες κτηματογράφησης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Ιταλίας;

Η πρόσβαση στα μητρώα υπόκειται στην καταβολή τέλους. Έτσι, η διαδικασία επιγραμμικής πρόσβασης απαιτεί προηγούμενη εγγραφή στις επιγραμμικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της Poste Italiane (ιταλικά ταχυδρομεία).

Το μητρώο της επαρχίας Trento και Bolzano είναι προσπελάσιμο μόνον από τους εγγεγραμμένους χρήστες.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο της Ιταλίας

Οι πληροφορίες που τηρούνται στα κτηματολόγια είναι οργανωμένες κατά υποκείμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες με κριτήρια το πρόσωπο, το ακίνητο ή την πράξη.

Ιστορικό του κτηματολογίου της Ιταλίας

Η μηχανογράφηση των καταχωρημένων πληροφοριών ξεκίνησε το 1986. Μετά τη μεγάλη αναδιοργάνωση του υπουργείου Οικονομικών, το ιταλικό κτηματολόγιο και τα υποθηκοφυλακεία ενσωματώθηκαν σε ενιαία διοίκηση και η ηλεκτρονική μεταφορά άρχισε το 1995. Η τελευταία συνολική μεταρρύθμιση της οικονομικής διοίκησης δημιούργησε τέσσερις αυτόνομες φορολογικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της Agenzia del Territorio, η οποία λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2001). Η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών αυξήθηκε με αποτέλεσμα τη δημιουργία του τρέχοντος ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών, το οποίο δρομολογήθηκε στις αρχές του 2007.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.