Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Λιθουανία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του κτηματολογίου της Λιθουανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο της Λιθουανίας;

Μπορείτε να αναζητήσετε ακίνητη περιουσία – έγγεια ιδιοκτησία, κτίρια και ξεχωριστές εγκαταστάσεις – στο μητρώο ακίνητης περιουσίας της Λιθουανίας (Lietuvos nekilnojamojo turto registras), το οποίο διαθέτει πραγματικά και νομικά στοιχεία.

Στα πραγματικά στοιχεία σχετικά με την ακίνητη περιουσία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:

 • Έκταση
 • Ύψος
 • Όγκος
 • Έτος κατασκευής
 • Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη

Στα νομικά στοιχεία που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία περιλαμβάνονται:

 • Συμφωνίες συνιδιοκτησίας
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Δουλείες
 • Υποθήκες

Αρμόδια για την τήρηση του εν λόγω μητρώου είναι η κρατική επιχείρηση κέντρο μητρώων (Registrų centras), ενώ για την εποπτεία του το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους δικτυακούς τόπους Διαχειριστής του μητρώου ακίνητης περιουσίας της Λιθουανίας (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) και μητρώο ακίνητης περιουσίας(Nekilnojamojo turto registras) .

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Λιθουανίας;

Στοιχεία από το μητρώο ακίνητης περιουσίας παρέχονται μόνο έναντι πληρωμής.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο της Λιθουανίας

Μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις στο μητρώο συμπληρώνοντας τα ακόλουθα πεδία:

 • Τη διεύθυνση του ακινήτου
 • Τον μονοσήμαντο αριθμό του ακινήτου
 • Τον κωδικό νομικού προσώπου (ιδιοκτήτη)
 • Τον προσωπικό κωδικό φυσικού προσώπου (ιδιοκτήτη) Η αναζήτηση βάσει του προσωπικού κωδικού φυσικού προσώπου (ιδιοκτήτη) υπόκειται σε περιορισμούς.

Ιστορικό του κτηματολογίου της Λιθουανίας

Το μητρώο συστάθηκε το 1998, περιέχει όμως στοιχεία από το 1958 και μετά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κρατική επιχείρηση Κέντρο μητρώων (valstybės įmonė Registrų centras)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών σχετικά με την έγγειο ιδιοκτησία (EULIS) (Europos žemės informacijos tarnyba)

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.