Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Λουξεµβούργο

Στη σελίδα αυτή της δικτυακής πύλης γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο κτηματολόγιο  του Λουξεμβούργου. Προς το παρόν, το κτηματολόγιο δεν υφίσταται σε ηλεκτρονική μορφή.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο του Λουξεμβούργου;

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής του κτηματολογίου του Λουξεμβούργου είναι η Αρχή κτηματογράφησης και τοπογραφίας του κράτους του Λουξεμβούργου.

Το κτηματολόγιο παρέχει τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:

  1. Κτηματολογικό διάγραμμα·
  2. Βάση δεδομένων με αλφαριθμητικό περιεχόμενο σχετικά με:
  • γεωτεμάχια,
  • ιδιοκτήτες,
  • χρήσεις γης και
  • περιοχές.

Οι πληροφορίες παρέχονται στη λουξεμβουργιανή, στη γαλλική και στη γερμανική γλώσσα.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο του Λουξεμβούργου;

Πρώτον, προς το παρόν, το κτηματολόγιο δεν υφίσταται σε ηλεκτρονική μορφή. Δεύτερον, η πρόσβαση στην έντυπη μορφή υπόκειται σε τέλος.

Ιστορικό του κτηματολογίου του Λουξεμβούργου

Το κτηματολόγιο δημιουργήθηκε το 1820.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.