Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Μάλτα

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του κτηματολογίου της Μάλτας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο της Μάλτας;

Το ηλεκτρονικό μητρώο της Υπηρεσίας Κτηματολογίου της Μάλτας είναι προσπελάσιμο μόνον από τους υπαλλήλους του Κτηματολογίου και τους υπαλλήλους δύο άλλων κρατικών υπηρεσιών οι οποίοι έχουν μόνον δικαιώματα ανάγνωσης.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο δεν καλύπτουν ακόμη το σύνολο των μαλτέζικων νησιών και αποτελούν ακόμη αντικείμενο συγκέντρωσης, με τη δυνατότητα να παρέχονται επιγραμμικά στο μέλλον. Ωστόσο, οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν έρευνες στο μητρώο συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. Γενικές ερωτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλονται στον διευθυντή του Κτηματολογίου της Μάλτας, Director of the Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε το +35621239777 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: land.registry@gov.mt

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Μάλτας;

Καμία πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Μάλτας δεν υπόκειται σε τέλος. Κάθε έρευνα κοστίζει 4,66 ευρώ.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο της Μάλτας

Οι πελάτες μπορούν να προβούν σε αναζητήσεις στο μητρώο συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

Ιστορικό του κτηματολογίου της Μάλτας

Το μητρώο δημιουργήθηκε δυνάμει του νόμου περί Κτηματολογίου, Κεφάλαιο 296 της Νομοθεσίας της Μάλτας, το 1982.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.