Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Κάτω Χώρες

Στην παρούσα ενότητα γίνεται επισκόπηση του κτηματολογίου των Κάτω Χωρών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο των Κάτω Χωρών;

Το κτηματολόγιο των Κάτω Χωρών ανήκει στην Kadaster (Υπηρεσία Κτηματογράφησης και Χαρτογράφησης) και τηρείται από αυτήν. Πρόκειται για μια δημόσια αρχή επιφορτισμένη με την καταχώρηση δικαιωμάτων επί ακινήτων (γαιών και κτιρίων) και στοιχείων για τα ακίνητα (π.χ. εμβαδό).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο των Κάτω Χωρών;

Όχι, επιβάλλεται τέλος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Kadaster.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο των Κάτω Χωρών

Οι επαγγελματίες στις Κάτω Χώρες οι οποίοι είναι συνδρομητές του Κτηματολογίου των Κάτω Χωρών έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:

 • Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη ή ατόμου που σχετίζεται με το ακίνητο
 • Διεύθυνση
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Κωδικός αριθμός κτηματολογίου
 • Χάρτης
 • Τοπικός χάρτης
 • Αριθμός συμβολαιογραφικής πράξης
 • Ονομασία ακινήτου.

Όλα τα στοιχεία εμφανίζονται στην ολλανδική γλώσσα και η τιμολόγηση γίνεται σε μηνιαία βάση.

Οι επαγγελματίες χρήστες που είναι συνδρομητές σε χώρες που συμμετέχουν στη EULIS (Ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με την έγγειο ιδιοκτησία) έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο Κτηματολόγιο των Κάτω Χωρών με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:

 • Διεύθυνση
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Κωδικός αριθμός κτηματολογίου
 • Χάρτης
 • Τοπικός χάρτης.

Όλα τα στοιχεία εμφανίζονται στην αγγλική γλώσσα και η τιμολόγηση γίνεται μέσω του αντίστοιχου εθνικού κτηματολογίου.

Οι ιδιώτες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο Κτηματολόγιο των Κάτω Χωρών με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:

 • Διεύθυνση
 • Ταχυδρομικός κώδικας

Όλα τα στοιχεία (λιγότερα από όσα διατίθενται στους επαγγελματίες χρήστες) εμφανίζονται στην ολλανδική γλώσσα και η καταβολή του τέλους μπορεί να γίνει με Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL ή ηλεκτρονική επιταγή.

Ιστορικό του κτηματολογίου των Κάτω Χωρών

Διατίθενται στοιχεία για όλα τα ακίνητα από την ημερομηνία ίδρυσης του κτηματολογίου των Κάτω Χωρών (1832).

Μεταξύ των ετών 1981 και 1985, η Kadaster έκανε εισαγωγή όλων των τότε διαθέσιμων στοιχείων σε μηχανογραφικό σύστημα. Τα στοιχεία από το έτος 1985 και εξής είναι διαθέσιμα επί γραμμής. Στα ιστορικά στοιχεία (1832-1985) που τηρούνται σε ψηφιακά αρχεία έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι της Kadaster.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με την έγγειο ιδιοκτησία, Κτηματολόγιο (Υπηρεσία κτηματογράφησης και χαρτογράφησης)

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.