Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Βόρεια Ιρλανδία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του κτηματολογίου της Βόρειας Ιρλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο;

Ο δικτυακός τόπος Land & Property Services Northern Ireland προσφέρει στατικό (μη μεταβαλλόμενο) περιεχόμενο σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και την καθοδήγηση που διέπουν τη λειτουργία των διαφόρων μητρώων.

Η υπηρεσία LandWeb Direct (άμεση πρόσβαση στο κτηματολόγιο)

Αυτή η υπηρεσία παρέχει:

  • δυνατότητες αναζήτησης
  • ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών και βάρη που εκάστοτε ακινήτου
  • δυνατότητα μεταφόρτωσης και εκτύπωσης πληροφοριών που τηρούνται στο μητρώο.

Η ηλεκτρονική εγγραφή (e-registration) σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώνετε διάφορα ηλεκτρονικά έντυπα, να υπολογίζετε διάφορα τέλη και να υποβάλετε πληροφορίες ηλεκτρονικά.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο;

Ναι, η πρόσβαση στο στατικό περιεχόμενο παρέχεται δωρεάν. Οι χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μέσα αναζήτησης πρέπει να εγγραφούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο

Τα μέσα αναζήτησης παρέχουν πρόσβαση σε χάρτες, σε πληροφορίες σχετικά με το εμβαδό και σε λοιπά έγγραφα σχετικά με τα υπό αναζήτηση ακίνητα. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών και πληροφορίες για τυχόν βάρη επί των εκάστοτε ακινήτων.

Η λειτουργία ηλεκτρονικής καταχώρισης (E-registration) επιτρέπει τη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων καταχώρισης, τον υπολογισμό των εξόδων και την ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών.

Ιστορικό του κτηματολογίου

Το Κτηματολόγιο δημιουργήθηκε το 1891. Πριν από αυτήν την ημερομηνία, η ακίνητη περιουσία καταχωριζόταν στο Μητρώο Πράξεων (Registry of Deeds), που είχε δημιουργηθεί το 1706. Οι υπηρεσίες κτηματολογίου (Land and Property Services) διαχειρίζονται τρία μητρώα: το κτηματολόγιο, το μητρώο πράξεων και το μητρώο των εκ του νόμου υποθηκών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Land and Property Services (υπηρεσίες κτηματολογίου)-Κτηματολόγια

Ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών για την έγγειο ιδιοκτησία

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/02/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.