Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Πολωνία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση του πολωνικού κτηματολογίου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το πολωνικό κτηματολόγιο;

Tο πολωνικό κτηματολόγιο (rejestr ksiąg wieczystych) τηρείται σύμφωνα με τον νόμο περί κτηματολογίου και υποθηκών.

Βάσει του νόμου αυτού, τα κτηματολόγια τηρούνται με σκοπό τον καθορισμό του νομικού καθεστώτος των ακινήτων. Τα κτηματολόγια περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • την ταυτοποίηση του ακινήτου (περιλαμβανομένης της ταυτοποίησης των οικοπέδων που το αποτελούν),
  • τα στοιχεία του (των) ιδιοκτήτη(-ών) του ακινήτου ή του επικαρπωτή,
  • πληροφορίες περί εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων επί του ακινήτου,
  • το είδος και το ύψος των υποθηκών που βαρύνουν το ακίνητο.

Τα κτηματολόγια είναι δημόσια και κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε αυτά. Από τον Ιούνιο του 2010, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κτηματολόγια μέσω του Διαδικτύου αφού εισαγάγουν τον αριθμό τους.

Εξάλλου, καθένας μπορεί να λάβει αντίγραφο εγγραφής ή πιστοποιητικό διαγραφής μιας πράξης.

Η πρόσβαση στο πολωνικό κτηματολόγιο παρέχεται δωρεάν;

Η πρόσβαση στα κτηματολόγια παρέχεται δωρεάν.

Χρεώνονται τέλη για την έκδοση αντιγράφου εγγραφής ή πιστοποιητικού διαγραφής μιας πράξης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.