Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Σλοβενία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση του σλοβενικού κτηματολογίου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Τι δυνατότητες προσφέρει το σλοβενικό κτηματολόγιο;

Το σλοβενικό κτηματολόγιο περιέχει τα νομικά δεδομένα των ακινήτων, δηλαδή την κυριότητα, τις υποθήκες και τις δουλείες.

Υπάρχει επίσης τοπογραφική αποτύπωση που εστιάζεται στην πραγματική κατάσταση των ακινήτων.

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής του κτηματολογίου είναι το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο σλοβενικό κτηματολόγιο;

Η δημόσια ηλεκτρονική πρόσβαση είναι διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης e-Sodstvo https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προηγουμένως η εγγραφή.

Η δημόσια πρόσβαση στο κτηματολόγιο είναι επίσης διαθέσιμη για όλα τα τοπικά δικαστήρια στη Σλοβενία, τους συμβολαιογράφους και τις διοικητικές μονάδες, όπου τα άτομα μπορούν να λαμβάνουν πιστοποιημένο αντίγραφο αποσπάσματος του κτηματολογίου. Υπάρχει χρέωση για τα πιστοποιητικά αποσπασμάτων από το κτηματολόγιο.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο

Για την πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να εισαχθούν τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

  • κτηματογραφικός δήμος και αριθμός γεωτεμαχίου
  • κτηματογραφικός δήμος, αριθμός κτιρίου και μεμονωμένος αριθμός τεμαχίου
  • κωδικός αριθμός κτηματολογίου (ταυτότητα ακινήτου)
  • αναγνωριστικός αριθμός δικαιώματος (ταυτότητα δικαιώματος).

Ιστορικό του σλοβενικού κτηματολογίου

Η νέα δικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη από το 2011. Προηγουμένως, η πρόσβαση στις πληροφορίες ήταν δυνατή μέσω του παλαιού «κτηματολογικού βιβλίου».

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.